referat til styremøte Kurland fotballklubb

 

DATO:

3. april 2001

TID:

19.00

STED:

Fravær :

KLUBBHUSET

Pål og Stein

 

 

Saksnr.

Sak  

Ansvar

34/2001

Innkalling

Godkjent uten merknad

 

 

 

 

35/2001

Referat fra forrige styremøte og årsmøtet

 

 

 • Referat godkjent
 • Har vi et godkjent referat fra årsmøtet og er det lagt ut på hjemmesidene? Skal være oversendt Olav Strand

 

36/2001

Referatsaker

 

 

 • Påmelding av lag til seriespill
 • 22 lag påmeldt

Menn Veteran

Menn senior – 4. divisjon

Menn senior – 6. divisjon

Kvinner senior – 2. divisjon

Juniordamer – 7-er

Jenter 16  (87/86) – 1 divisjon

Smågutter 87 – 1. divisjon

Smågutter 88 – 2. divisjon

Småjenter 88 – 1. divisjon

Lillegutt 89 x 2 – 2. divisjon

Lillejenter 89 – 1. divisjon

Lillegutt 90 – 1. divisjon

Lillejenter 90 – 1.divisjon

Minigutt 91 – 2 lag

Minigutt 92

minijenter 92

minigutt 93

minijente 93/94

minigutt 94 – 2 lag

 • Påmelding av lag til Norway cup

Kvinner senior

Jenter 16

Smågutter – 87

Smågutter – 88

Småjenter – 88

Lillegutt – 89   1lag

lillejenter – 89

lillegutt - 90

 • Resultat Vintercupen – Forberedelse til 2002

Resultat for cup 2001 kr. 64604,-

Nina Nordeng er ny leder for  vintercup. Forberedelse for 2002

snart i gang. Styret er veldig fornøyd med resultatet.

 

 • Status kontingentutsendelse

Kontingenten er forsinket pga. installering av nytt dataprogram

Mangler spillerlister fra gutt – 93 og jenter – 91.

Oddrun purrer.

 • Status regnskap

Status regnskap ettersendes av Pål.

 

 

Klaus

 

 

 

 

37/2001

Trener – og lederforum 2/2001

Klaus

 

 • Dato, torsdag 19. april kl. 19.00

 

 • En rep. Til å møte på kretsens vårmøte samme dato
  kl. 18.00 – Ta med materiell for utdeling på vårt forum

Klaus reiser fra KFK

        

 • Saksliste på vårt forum
  1 time + info fra vårmøtet + utdeling av materiell
  Forslag på saker

 

38/2001

Team Strømmen

Klaus

 

KFK’s forhold til og videre samarbeid med Team Strømmen
Se vedlagt notat.

Ad infobrevet: Team Strømmen FK etablerer rekrutteringslag i 2. divisjon kvinner

 

Vi viser til møte på Strømmen stadion 20.03.01 og infobrevet ”Team Strømmen FK etablerer rekrutteringslag i 2. divisjon kvinner”. Kurland FK behandlet denne saken på styremøte 03.04.01 under sak 38/2001 og fattet følgende vedtak:

 

KFK tar til etterretning at Team Strømmen etablerer rekrutteringslag i 2. div. kvinner sesongen 2001. KFK beklager dette og konstaterer at Team Strømmen dermed bryter inngåtte avtaler med samarbeidsklubbene. Av samarbeidsavtalen framgår det tydelig at Team Strømmen kun skal ha 20 spillere under kontrakt og kun stille med ett senior kvinnelag.

 

På de primissene nevnt over engasjerte KFK seg sterkt i etableringen av Team Strømmen som klubb. KFK har på grunnlag av gjeldende samarbeidsavtale betraktet Team Strømmen som et nyttig supplement til egen virksomhet. Etableringen av Team Strømmen medførte at  KFK’s årsmøte høsten 2000 vedtok at klubben skulle være en ren breddeklubb også for senior kvinner, basert på at samarbeidsklubben Team Strømmen skulle gi KFK’s spillere et toppfotballtilbud.

 

Fra å være et supplement har Team Strømmen ved dette avtalebruddet utviklet seg til å bli en konkurrent. Team Strømmen gir derved fra seg en unike mulighet til å være et nyttig redskap for alle klubbene på Romerike. KFK er av den oppfatning at vedtaket om å etablere eget rekrutteringslag på Team Strømmen vil medføre at det blir meget vanskelig å opprettholde nivået på andre seniorlag for kvinner i nærområdet. Spillergrunnlaget er allerede meget snaut. Dersom naboklubbene årlig må etterfylle rekruttstallen til Team Strømmen vil dette trolig være avgjørende årsak til det ikke lenger blir mulig å samle nok spillere til å stille lag for en del naboklubber.

 

KFK betrakter seg derfor, som følge av Team Strømmens avtalebrudd, løst fra sine forpliktelser etter samarbeidsavtalen og etterfølgende diskusjoner.

 

 

Med hilsen

 

 

Klaus Wike

Leder

 

Kopi: Andre samarbeidende klubber

 

 

 

39/2001

Status seniorlagene

 

a)

 

Kvinner senior

15 spillere er nå under kontrakt.

2 spillere er skadet, og har fortiden kun en keeper.

3 stk. nye spillere ventes.

Det er viktig å konsentrere seg om ny rekruttering.

 

Laget har for tiden ingen sponsorer.

 

Menn senior

Trener som ble tilsatt i januar har trukket seg. Klaus og Stein

trener laget.

Har fortiden 20 spillere, ønsket er 25.

økonomi er tilfredsstillende.

 

Ann

Klaus

 

40/2001

Minijenter

Klaus

a)

b)

c)

Minijenter 93/94 -  ikke etablert . Prøve etter påske

Minijenter 92  - er igangsatt.

Minijenter 91 – foreløpig ikke noe lag. 

41/2001

Bjørg delvis sykemeldt

Bjørg

 

 • Følgende oppgaver er fordelt på de andre i styret:

 Ansvarlig kiosk – Klaus/Dagny

 Lage vaktlister – Klaus

 Varebestilling – Dagny

 Opplæring / overlevering av kasse til lagene – Dagny

 Bane ansvarlig – Klaus

 Anleggs koordinator – Anita

 Vask klubbhus -   KSA ?

 Nøkler -  Kjell

 

 Bjørg skal fortsatt leder klubbhuskomite og være lagleder

 for –89.    

 

 

 

42/2001

Teletjenester til KFK

Bjørg

 

 • Hva er status?
 • Presentasjon av My Sport

 

Utsatt til senere møte.

 

 

Klaus

43/2001

Sommerfest på Kurlandsparken

Første møte er satt til 26. april.

Anita

 

 

 

44/2001

Eventuelt

 

44/2201a)

Bestille tid i Sia bobla for sesongen 2002

VEDTAK:

1.

KFK prøver å få styret i BIL-SIA til å fatte et prinsippvedtak

Om KFKs fortrinnsrett til leie av tid.

2.

KFK prøver å kjøpe en økt på hverdager i SIA – bobla pr.

Følgende lag sesongen 2002: lillegutt-91, lillegutt-90,

Smågutt-89+88, gutt, lillejente, småjente, jente, til sammen 8

Timer pr. uke i perioden januar til og med mars.

3.

øktene selges videre til lagene. Årsmøtet fastsetter hvor mye

laget skal dekke av hall -leien.

4.

Kjell oppnevnes som ansvarlig og gis fullmakt å forplikte

Klubben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44/2001 b) Bestille tid i Valhall for sesongen 2002

VEDTAK:

Kurland Fotballklubb ønsker tilbud på leie av følgende tid sesongen 2002:

   90 minutter spilleflate 22,5 X 40 meter to hverdager (mandag - torsdag)

   pr uke med start mellom kl. 18.00 og 20.15  i tidsrommet 01.12.01 og

   01.03.02

   Full bane 68 x 105 meter, 90 minutter til kamp med start mellom kl.

   12.00 - 18.00

   søndagene 21.01.02, 28.01.02, 11.02.02, 18.02.02, 25.02.02, 04.03.02

 

 

44/2001 c) Oppsigelse av spillerkontrakt.

VEDTAK:

Styret aksepterer ikke Monica Myhrvolds oppsigelse av

Spillerkontrakten og vil ikke frigi spilleren for spill eller trening med andre klubber før etter utløpet av kontraktperioden

15.10.01

Ann tilskriver spilleren om styrets vedtak.

 

Alle