Kurland Fotballklubb - Hovedside

 

Referat styremøte

 

STED:             KLUBBHUSET

DATO:             Mandag 04.12.2000

TID:                KL. 1900-2130

Tilstede :    Alle 

 

Saksnr.

Sak  

Ansvar

 

 

 

 

 

 

01/2001         Innkalling/saksliste

                    Innkalling godkjent uten merknad.

 

02/2001         Referat fra årsmøte den 23.11.2000

                    Referat/ protokoll godkjent med noen rettelser.

 

03/2001       Referatsaker

                     Svar på brev sendt av Klaus til kommunen:

-                                                        kommunen vil vedlikeholde parken og TIFF.

Vil ferdig til bruk fra 2. januar 2001.

Kommunen skal ikke drive daglig merking. Dette må

klubben ordne selv.

Alle lag må få nøkler til den blå bua, dette for å få tak

i utstyr.

 

04/2001       Treningstider på nyåret

                    Mangler treningstider til minigutter-94.

                    Må prøve å byttes med noen andre.

                    Ansvar : klaus. 

 

05/2001       Banesperre – disponering av Kurlandsparken og TIFF-løkka.

                    Mandag til torsdag  trening frem til kl. 1820. Kamper fra 1830.

                    Fredager – kamper.

                    Det er lagt sperre 15-17. juni pga. St. Hans fest.

 

 

 

 

06/2001       Påmelding av lag til seriespill

                    Frist for første innsending er 10. desember , neste er 10. januar.

                    Ansvar : Klaus.

 

07/2001       Styrets arbeidsform

                    Styret gikk gjennom årsplanen.  Det er blitt laget en plan

                    for alle utvalgene.

 

08/2001       Oppgave og ansvarsdeling i styret

                    Alle i styret har ansvar for sitt utvalg med tilhørende årsplan.

 

                    Innkalling skal sendes ut senest 7 dager får styremøte.

                    Hver sak bør redegjøres skriftlig .

 

09/2001       Styret- og utvalgenes årsplaner  ( se vedlegg )

                    Alle årsplanene skal fylles ut av ansvarlig styrekontakt.

                    Navn på utvalgsmedlemmer i første omgang.

 

10/2001       Møter med lagene om årsplanlegging

                    Det skal organiseres møte med minilagene.

                    Ansvar : Klaus

 

11/2001       Eventuelt

 

                 Nytt møte satt til 08.01.2001