Kurland fotballklubb - Hovedside

 

Referat styremøte

 

DATO:

5.mars 2001

TID:

19.00

STED:

KLUBBHUSET

TILSTEDE:

Stein, Kjell, Pål, Klaus og Ann

REFERENT:

Ann

 

 

Saksnr.

Sak  

Ansvar

26/2001

Innkalling

 

 

Godkjent uten merknader

 

 

 

 

27/2001

Referat fra forrige styremøte

 

 

Sak 21/200: Medlemskort skal sendes til medlemmene i post.

Endres til: Rabattkort skal sendes til medlemmene i post.

 

 

 

 

28/2001

Referatsaker

 

a)

Vedtak:

I stedet for medlemskort/rabattkort på Klubbhuset skal det sendes ut nye giroblanketter for innbetaling av kontingent.

De nye blankettene er med kvitteringsfelt/kort.

 

b)

Det er fremdeles problemer med nøkler til Sia-bobla.

Kjell prøver å få til en bedre ordning med Frode Nyhus.

Vi bør skrive brev til de ansvarlige for nøkler, for å forberede de på neste sesong.

 

 

Klaus

 

 

 

29/2001

Årsplan Økonomiutvalget

 

 

Prosjektgruppe for sponsorer/skilt/annonsering skal etableres.

Må fokusere på:

·        Langtidsavtaler

·        Fleksibilitet i avtalen

·        Hva kan sponsorene få igjen av KFK?
- Annonse i Kuréren
- Skilt på Parken
- Annet?

·        Samle avtalene for de ulike lagene i klubben slik at vi ikke kontakter de samme bedriftene

Pål

 

 

 

30/2001

Tidl. sak 22/2001

Ansvarsfordeling på trener og lederforum 1/2001

Torsdag 8.mars kl.18.30.

Klaus tar sakene til Bjørg.

Noen rokkeringer på agendaen, som blir delt ut på møtet.

Klaus

 

 

 


 

31/2001

Tidl. sak 23/2001

Prosjektmandat for Nærmiljøprosjektet på Kurland

Vedtak:

Prosjektgruppa utarbeider en prosjektplan som vedtas av styret.

 

 

Kjell

 

 

 

32/2001

Tidl. sak 24/2001

Hjemmesiden

Hvordan skal vi bruke epost-adressene knyttet til den nye hjemmesiden vår?

Foreløpige forslag:

leder@kurlandfk.no= Klaus

webmasker@kurlandfk.no= Olav

medlem@kurlandfk.no= Pål/Medlemsansvarlig

marked@kurlandfk.no= Pål/Markedsansvarlig/Prosjektgruppa

kureren@kurlandfk.no= Magne/Ann

klubbhus@kurlandfk.no= Bjørg/Booking-ansvarlig

parken@kurlandfk.no= Bjørg/Baneansvarlig

Prosjektgruppa for informasjonsstrategien tar dette opp senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann

 

 

 

33/2001

Eventuelt

 

a)

Bjørg syk

Bjørg skriver ned rutiner for vask av klubbhuset + annet.

Ann kontakter damelaget/juniorlaget for "vaskehjelp".

(kr.100,-/t)

Ann

b)

NFF's Skrapelodd

Forslaget fra NFF er 2000 stk. eller 5000 stk. Vi prøver å bestille 2500 stk.

 

Pål

c)

Søknad om "Rus-midler" fra Lørenskog sosialkontor v/rusmiddelkonsulenten.

Søknadsfristen er 9.mars 2001

Vi søker om midler til å holde "Åpent Hus" på kampdager.

- Kioskvakten får ekstra ansvar

 

 

Pål

Kioskansv.

d)

Samarbeid mellom KFK kvinner senior og Lørenskog IF

Klaus og Ann gis fullmakt til å forhandle samarbeid med Lørenskog.

Møtet er onsdag 6.mars kl.20.00 på Klubbhuset.

 

Klaus / Ann