Kurland fotballklubb

 

Referat styremøte

 

STED:            KLUBBHUSET

DATO:           Mandag 06.11.2000

TID:               KL. 1900

Tilstede :       Alle

 

Saksnr.

Sak  

Ansvar

 

 

 

 

 

 

113/2000    Innkalling/saksliste

                     innkalling godkjent uten merknader

 

114/2000    Referat fra møte den 25.10.2000

                     Referat godkjent uten merknader  

 

115/2000      Referatsaker

 

Det skal holdes høstmøte i Akershus Fotballkrets.

Sted: Løvenstad FK nye klubbhus mandag 13.11 kl.1800

 

Hellerudhallen er nå i orden. Klaus skal prøve å ordne tider.

 

 

 

116/2000       Forberedelse årsmøte

                      Gjennomgang av årsmelding/årsrapport

                       Ble gjennomgodt for ev rettelser.

                       Anita samler alle deler, og leverer til Odd Inge Hanssen

                       for kopiering. Frist mandag 13.11

                       

                      

 

117/2000       Budsjett/regnskap

                       Ble gjennomgodt post for post.

                       Pål ordner det som mangler.