Kurland fotballklubb - Hovedside

 

Referat styremøte

 

STED:            KLUBBHUSET

DATO:           Mandag 08.01.2001

TID:               KL. 1900-2130

Tilstede :    Alle

 

Saksnr.

Sak  

Ansvar

 

 

 

 

 

 

12/2001      Innkalling

                    Innkalling godkjent

 

13/2001      Referat fra forrige styremøte 04.12.2000

                    Godkjent uten merknad

 

14/2001       Referatsaker

·     Mangler trener til herrelaget                                   Klaus

Klaus og Stein deler på jobben dersom ingen andre

Har mulighet

·     Mangler trener til MJ91                                          Klaus

Tove Johaug skal sette i gang mj-91, men trenger

etter hvert en ny trener.

Roger Mortensen er foreslått.

·     Status minilagene                                                    Klaus

Jenter-91 og jenter 93/94 trenger en puff

·     Status Vintercup                                                       Stein

Stor pågang til gutteturneringen. 106 påmeldte lag.

                       

                    Geir Inge Hanssen har bedt om overgang til Fjellhamar.

 

                     Brev fra Brønnøysund . Søknaden fra KFK om registrering

                     er behandlet.

                     Organisasjonsnummer : 982526272

 

                    Det har vært dårlig brøyting av Kurlandsparken.

                    Vi må selv ordne brøyting ned til klubbhuset.

 

15/2001       Møteoppsett for 2001                                                       Anita

                                                                                                      

·     Styret

Følgende møtedatoer er satt opp :      06.02

                                                            05.03

                                                            03.04

                                                            23.04

·     Utvalgene

 

Sportslig utvalg

Skal ha møter 14. dager før hvert styremøte

 

                        Kureren – ikke faste møter.

 

                                 Arrangement

                        Anita innkalle til møte med Bjørg og Ragnhild Andreassen vedr.

                        St. Hans fest 16.juni.

·     Forum

Følgende datoer er satt opp :              01.02

                                                            19.04           

·     Årsmøte

Årsmøtet for 2001 er satt til 22.11  kl. 1900

 

                        Klaus skal sende aktivitetsliste til utvalgene. Resten blir

                        Bestemt etter at terminliste er kommet.

 

16/2001       Status - utvalgenes årsplaner.                                         Alle

 

·     Medlemmer/kandidater

                    Økonomiutvalget

                    Pål – leder

                    Alf -  kasserer

                     

                     Kureren - prosjekt

                     Magne Storløkken

                     Olav Strand

                     Ann søraa

 

                     Turnering : Stein skal ta en runde på dette.

Kiosk

Ansvarlig  :  Dagny og Oddrun

 

Sportslig utvalg:

Klaus Wike

Finn Løvseth

Svein Fjellheim

Ola Johaug

Tove Johaug

Odd Inge Hanssen

Thomas Kjelsrød

 

Materialforvalter : Oddrun Stoll?

Drift klubbhus : Bjørg + en person til

Anleggs koordinator : Bjørg

                                

 

 

·     Detaljering av budsjettpostene utvalget disponerer eller har ansvaret for

                        

INNTEKTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egne stevner

Stein

 

 

 

Salg/andre tiltak

Pål

 

 

 

Kiosksalg

Bjørg

 

 

 

Medlemsblad

Pål/Ann

 

 

 

Kontingenter

Pål

 

 

 

Tilskudd fra kommunen

Pål

 

 

 

Dommerinntekter

Bjørg

 

 

 

Sponsor-/samarbeidsavtaler

 

 

 

 

Interne overføring-klubbhus

Bjørg

 

 

 

Renteinntekter

 

 

 

 

Sum inntekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTGIFTER

 

 

Noter

 

 

 

 

Adm./representasjon

Anita

 

 

Utdanning/spillerutvikling

Klaus

 

 

Dommerutvikling

Klaus

 

 

Idrettsmateriell

Bjørg

 

 

Kurlandsparken/Tiff

Bjørg

 

 

Drift klubbhus/oppsett reklame

Bjørg

 

 

Godtgj. tillitsvalgte

Pål

 

 

Reiseutg/tilskudd seniorlag

Pål

 

 

Andres stevner inkl. N.C/KM

Klaus

 

 

Påmelding serie

Klaus

 

 

Dommerregninger

Bjørg

 

 

Overg./bøter/gebyrer/kampavg.

Pål

 

 

Medlemsblad

Ann

 

 

Klubbhuskostnader

Bjørg

 

 

Sum kostnader

 

 

 

Resultat

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

17/2001       Eventuelt

                   

                    Vedtak:

Styret gir kvinner senior rett til å opprette en konto i

Gjensidige Nor Sparebank på navnet Kurland Fotballklubb

Kvinner senior.

Disposisjonsrett til konto gis til Olav Strand og Håkon Kjellsen.

 

 

                    Klaus kjøper inn styregenser til Stein og Kjell.