Kurland fotballlubb - Hovedside

 

Referat styremøte

 

STED:                                    Klubbhuset

DATO:                                   Mandag 09.10.2000

TID:                                       KL. 1900

TIL STEDE:                          Liv, Bjørg, Olav, Pål og Ann

MELDT FORFALL:            Olav, Anita

FRAVÆR:                            Liv

 

REFERENT: Ann

 

Saksnr.

Sak  

Ansvar

 

 

 

95/2000

Innkalling/saksliste

Innkalling OK

 

 

 

 

96/2000

Referat fra møte den 12.09.2000

Referatet Godkjent.

 

 

 

 

97/2000

Referat fra møte den 21.09.2000

Referatet Godkjent.

 

 

 

 

98/2000

Referatsaker

Ingen saker

 

 

 

 

99/2000

Forberedelse årsmøte

(Ref. vedlegg, referat fra styremøte Tirsdag 12.09.2000)

1.      INNKALLING - KURÉREN
OK

2.      FRISTBREV TIL LAG OG UTVALG
AVSLUTNING AV REGNSKAP:
Skjema ligger på hjemmesiden
Pål sender skjema/brev til Klaus slik at han kan sende det videre til medlemmene på mail

3.      ÅRSMELDING
Ingen punkter er ennå forfalt.

4.      STYRETS ÅRSPLAN 2001
* Turneringer - Klaus snakker med Ola, og skriver planen
* Årsmelding fra 1999 på mail til styremedlemmene
* Fristen for innsendelse på mail til Ann utsettes til 16.10.2000
* Ferdig utkast sendes styremedlemmene senest 20.10.2000

5.      BUDSJETT
Utkast deles ut og diskuteres på styremøtet 23.10.2000

 

 

Ann

 

 

Pål

 

Pål / Klaus

Alle

 

Alle

Klaus

Klaus

Alle

Ann

 

Pål


 

100/2000

Webhotell / Webhuset AS

Vedtak:

Styret ønsker domenenavnet www.kurlandfk.no.

Olav Strand får fullmakt til å gå til anskaffelse av domenenavnet.

Pål registrerer Kurland FK i Brønnøysundregisteret i løpet av uka

 

 

 

 

Pål

 

 

 

101/2000

Status sportslig utvalg

·        Utdanning
* Trenere neste år har fått tilbud om deltakelse på Cupfinale-
   seminar.
   Få påmeldte fra klubben - 5 stk.
* Det er sendt ut 30 invitasjoner til Trener I kurs.

·        Trener- og leder- forum
23.11.2000, kl. 18.30
Agenda:
             1. Treningstider og Treningsforhold 2000 / 2001
             2. Påmelding til serie
             3. Utstyr sesongen 2000 / 2001
             4. Lag sesongen 2000 / 2001
             5. Cupfinale-seminaret

·        Trenere neste år
Odd Inge jobber med Herrelaget
Klaus jobber med Damelaget

·        "Romerike Kvinnefotball"
* Olav er i diskusjon med leder i Strømmen IF om lokaliseringen
* Kandidater til SU (ref. sak 78/2000)
   Kim har takket Nei.
   Ola går inn i styret.
   Vi fortsetter å spørre videre på vara-lista.
   Forutsetning for at kandidatene velges til SU:
   - Døtrene fortsetter å spille i KFK

·        Påmelding til sonesamlinger
Vedtak:
1. KFK stiller seg prinsipielt mot at klubben skal betale for spillere
    som deltar på spillerutviklingstiltak i kretsens regi.
2. Klaus forfatter et brev, og sender det til kretsen.
3. KFK vil allikevel melde på kvalifiserte spillere etter påtrykk fra
    lagansvarlige.

 

 

 

 

 

 

Klaus

 

 

 

 

 

 

 

Klaus

 

 

 

Olav

Klaus / Olav

 

 

 

 

Klaus


 

102/2000

Status økonomiutvalget

·        Kontingent
Det er kommet inn ca. kr.170 000,-
Oddrun ringer til de som ennå ikke har betalt.

·        Innmeldingsskjema
Dette er sendt til lagene. Pål har ikke fått respons tilbake på dette.

·        NFF lodd
2 - 3 stk. har fremdeles ikke betalt inn pengene.

·        Kalkunlotteri
Kommer i november.

·        Spilleautomater
Karasjokk Biljardservice anbefaler typen "Crazy Wheels".
Automatene blir plassert ut i løpet av kort tid. (En i Blystadlia)

·        Regnskap til lagene med frist 10.10.2000
3 stk. er kommet inn (09.10.2000) - flere er i vente

·        Aabel sport Klubbhuset
Salget er langt over det som var forventet.
Oversikt over salget vil foreligge på neste styremøte.
Pål sjekker våre rettigheter i forhold til avtalen.
Oddrun er ansvarlig for neste kontrakt.

 

 

 

Pål

Pål

 

Pål

 

 

Pål

 

Olav

 

Pål

 

 

Pål

 

 

 

103/2000

Status anlegg- og utstyrskomite

·        Framtidig arbeid:
1. Utleiereglement til alle.
    Sendes ut på mail og legges på hjemmesiden.
2. Reparering av dør inn til møterommet
    (KFK dekker utgiftene)
3. Kjøkkenvask flyttes til Handicap WC
4. Brannslangen flyttes til Handicap WC
5. Kjøkkeninnredning
6. "Røyking forbudt" - skilt på utgangsdør + i utleiereglementet
Det må innhentes nye priser til pkt. 3 - 5.

·        Tilbakebetaling av kostnader til banevedlikehold sesongen 1998
Klaus sjekker om saken er behandlet i Formannskapet.

 

Bjørg

 

Klaus

Bjørg

 

Bjørg

Bjørg

Bjørg

Bjørg

 

Klaus

 

 

 

104/2000

Status turneringskomite

Neste års turnering er i rute.

 

 

 

 

105/2000

Status arrangementskomiteen

Saken ikke behandlet.

 


 

106/2000

Status Kuréren

·        Kuréren er distribuert til beboere på Kurland. De øvrige får den i løpet av de nærmeste dagene + posthyllene på Klubbhuset.

·        Innlegg til Kuréren nr.4 (Frist 18.10.2000)
* Leder
* KFK, Bredde eller Toppklubb?
* Framtidig struktur "Romerike Kvinnefotball"
* Hva koster det å være medlem i KFK?
* Innlegg
* Annonse Trener- / Leder- forum
* Annonse / Presentasjon av "KFK-linjen 2001"

 

Ann

 

 

Olav

Klaus

Klaus

Klaus

Ann

Klaus

Ann

107/2000

Eventuelt

Ingen saker