Innkalling til styremøte

DATO:

Tirsdag 12. mars 2002

TID:

19.30 - 22.00

STED:

Klubbhuset

TILSTEDE

Klaus, Håkon, Nina, Hilda, Jacob, Kjell og Morten

Nr.

Tid

Sak  

Ansvar

33/02

19.45

Innkalling og saksliste

 

Klaus
     

 

34/02

19.45

Referat fra styremøte 12.02.02

- godkjent uten merknader

Hilda
       

35/02

20.20

Orienteringer

Alle

   

·        Regnskapsrapport

·        Kontingentutsendinga

- sendt

·        Søknad om kommunalt tilskudd

- sendt til fristen

·        Søknad om innetid 2002/2003

-         13/14 timer gymsal

-         søkt om tid til vintercup 17-19 januar, 7-9 februar i Fjellhamar hallen

·        Gratisprinsippet – Sak i kommunestyret i mars

- Forslag om at vi må betale leie for Fjellhamarhallen ved arrangement og leie av bane der vi er teknisk arrangør. Trening fortsatt gratis

·        Kretstinget

- Forslaget om ny ordning angående dommere ble vedtatt mot fire stemmer. Hilda er godt oppdratt med partispisken og stemte selvsagt mot.

 
 

20.25

20.30

·        Årsmøte idrettsrådet

·        Sommerfest

-         Dugnad og sommerfest arrangeres i tilknytning til hverandre? Dugnad må arrangeres tidlig på våren, dette blir for tidlig for festen. Må vi ha sommerfest?

-         Arrangere sommerfesten i år, og heller ta opp denne saken i neste år.

-         Komiteen står fritt til å ta/ikkje ta inngangspenger

·        Norway Cup

-         kun tre lag påmeldt i skrivende stund

-         må purre på lagene. Morten, Klaus, Jacob deler ansvaret for dette

·        Forholdet til Løvenstad

-         ok...

-         Løvenstadspillerne har meldt overgang

● Forbundsting
Ingen endringar av vesentlig betydning for KFK. Noen regelendringar som vil bli informert om nærmere seriestart

Nina

Nina

Nina

Klaus

Klaus

Klaus

Hilda

Klaus

36/02

21.05

Årsplan for anlegg og utstyr

Håkon
   

Førsteutkast levert ut på styremøtet.

Håkon etterlyser en ”damegruppe” til å drifte klubbhuset.

Utskifte av låssystem på klubbhuset, pga dårlig kontroll med utleverte nøkler.

Vedlikehold av bane har ikkje vært tilfredsstillende.

Dugnaden flyttes en dag fram i tid, dvs lørdag. Styret tar til etterretning at slike aktiviteter prinsipielt ikke skal legges til søndager.

 

37/02

21.45

Årsplaner fra lagene

Jacob

   

Jacob og Klaus deler ansvaret om å purre på lagene

SMG `88 `89

Jenter `86 `87

Kvinner senior

MJ `92 `93 `94

Klaus og Jacob

38/02

21.45

Trener- og lederforum 1/2002

Jacob
   

Oppsummering og etterarbeid

·        Informasjonsansvarlig på lagene

Som informert om på siste trener- og lederforum,  er det på vår hjemmeside en rubrikk (Dagens kamper) som vil vise hvor, hvem og klokkeslett når det går hjemmekamper  på våre baner, Parken, Tiffløkka og Torshov.. Det gjelder både seriekamper og treningskamper - alle klasser fra mini til senior - foreløpig er det vel bare aktuelt med treningskamper.

 

For at dette skal fungere  er jeg helt avhengig av informasjon fra trenere/lagledere  om treningskamper (seriekamper har jeg terminlista når den kommer). Så snart du vet om treningskamp eller endring på seriekamper (når den tid kommer) send meg en mail med følgende opplysninger om kampen:

 

Dato

Klokkeslett

Bane (parken, tiffløkka eller torshov)

Motstander

er det endring må jeg ha beskjed om at dette er en endring ift tidligere gitt informasjon (kampnr i terminlista).

Det er veldig fint om jeg kan få dette så tidlig som mulig. Jeg  vil legge opplysningene inn i en "database" på webben i forkant (kampene vil  fremkomme på hjemmesiden automatisk den dagen kampen spilles såfremt teknikken er på vår side).

 

Blir det endringer på treningskamper  (og seriekamper) - send meg mail eller ring meg, så kan jeg prøve å få endret/stoppet det slik at den ikke kommer opp på hjemmesiden.

 

I tillegg vil det være moro (krav fra klubben?) om du før kampen som skal spilles, selv legger inn på hjemmesidene mer informasjon om kampen - vurderinger (av motstander ?spilleroppsett mv.).  Etter kampene håper vi også at du skriver resyme av kampen og legger også det ut på webben.  Det vil  komme under rubrikken "Fra lagene".

Hilda

   

Dersom du ikke har tilgang til å skrive innlegg i webben  kan du registrere deg ved å gå til denne siden:

 

http://www.kurlandfk.no/tilgang.shtml

 

Det krever litt av oss alle å sørge for at informasjon som kommer på vår hjemmesider er riktige.

 

På forhånd takk for all hjelp  :-)

 

Er det noe du lurer på er det bare å kontakte meg.

--

 

Mvh

 

Olav  Strand

mobil 91132468

 

39/02

20.40

Kureren nr. 1/02

Hilda
   

Deadline

-         26 mai

-         tekst fra lagene må være inne 10. april. Bilde, tekst og kampoppsett må ikkje overstige en A4 side

-         bilde av lagene Hilda og Klaus, ferdig før påske

-         32 sider

Tema

-         informasjonsskriv: presentasjon av lagene med bilde og oversikt over kamper inneværende sesong

-         leder

-         redaktøren har ordet

-         ”utstyrsside”

-         sommerfest

Redaksjon og trykk

-         Maria var innom styremøtet for å finne ut om det er mulig at hun redigerer magasinet. Hun ble opplyst om at KFK har 7000 kr å bruke på dette. Maria snakker med sin sjef og gir Hilda tilbakemelding. Dersom dette ikke lar seg gjøre, forblir Magne redaktør og Hilda og Klaus trer inn som ”arbeidskraft” for ham.

Annonser

-         opp til lagene, deles 30/70% til laget

-         1000 for helside, 800 halv, 500 kvart

 

 

Hilda

Hilda og Klaus

Klaus

Hilda

Håkon

Morten

Hilda

     

 

40/02

21.50

Søknad om fritak for kontingent

Klaus

   

Søknaden etterkommes ikkje da det ikkje 

 

41/02

21.55

Eventuelt

Søknad om å dekke påmeldingsavgift til cup Jenter `88

-         Vedtak: Laget får 4200 forutsatt at den ene turneringen er en stor sommerturnering

● Diskusjon om hvordan vi går fram når kontigent ikkje er betalt på spillere på aldersbestemte lag.