Referat til styremøte Kurland Fk

DATO:

13. desember 2001

TID:

19.30 - 23.00

STED:

Fusetas

Forfall:

Morten

Saksnr.

Sak  

Ansvar

01/02

Innkalling

 
 

Godkjent uten merknader

Klaus

02/02

Oppgave og ansvarsfordeling
 
 

Godkjent som vist i vedlagt årsplan

Klaus

03/02

Orienteringer
 
 

· Vintercupen

Stor interesse for å være med blant lagene

Planleggingen og forberedelsene går etter alt å dømme veldig bra.

· Skraplotteri

Klubben har fått inn skraplodd som må pakkes i konvolutter. Hilda undersøker om dette kan delegeres videre.

· Medlemsregister

Det arbeides fortsatt med denne saken. Styret bør bestemme en frist for når dette arbeidet skal være ferdig.

· Søknad til lotteritilsynet

Klaus undersøker om det er nødvendig med registrering.

· Påmeldte lag

Klaus har meldt på 11'er lag:

-menn senior, 4. div.

-menn senior, 5. div.

-G16, 1. div.

-kvinner senior, 3. div.

-J16, 1. div.

-J14, 1. div.

Nina

Hilda

Jacob/ Kjell

Klaus

Klaus

04/02

Regnskap 2001

 
 

Kontiene er avstemt i samsvar med vedtaket på årsmøtet. Regnskapet for 2001 er følgelig godkjent.

 

05/02

Trener for Jentelaget

 

 

Laget og styret deler kostnader knyttet til utstyr og utgiftsgodtgjøring til trener.

Ann Søraa får fullmakt til å forhandle kontrakt.

 

06/02

Innkjøp av 11'er mål

 
 
 
Håkon får fullmakt til å kjøpe to stk. 11'er mål.

Håkon

07/02

Julegaver/ Julekort

 
 

Julekort skal sendes til samarbeidspartnere og tillitsvalgte.

Hilda kjøper og sender i forhold til adresseliste.

Hilda

08/02

Renhold av klubbhuset

 

 

Håkon får fullmakt til å inngå ny avtale med renholder på klubbhuset.

Håkon

09/02

Eventuelt