Kurland fotballklubb - Hovedside

 

Referat ekstra styremøte

 

STED:            KLUBBHUSET

DATO:           Torsdag 21..09.2000

TID:               KL. 2000

Fravær :      Bjørg, Liv og Ann

 

Saksnr.

Sak  

Ansvar

 

 

93/2000      Innkalling/saksliste     

                    Muntlig innkalling godkjent.

 

94/2000      Romerike kvinnefotball                                          

 

VEDTAK :    1. Skjetten har trukket seg fra samarbeidet om Romerike                  

                     KFK ønsker fortsatt å delta aktivt i  prosessen. 

                       

                       2. Romerike kvinnefotball med base på Nedre Romerike passer

                       inn i KFK strategi.

                       KFK er en breddeklubb . Ved å delta i dette samarbeidet vil KFK

                       ha et tilbud til våre talenter.

 

                   3. Dette vedtaket endrer ikke prinsippene i styrets tidligere vedtak i

                       denne saken.