Referat styremøte –Kurland FK

DATO:

23 april 2001

TID:

19.00

STED:

Fravær:

KLUBBHUSET

Ann

 

 

 

Saksnr.

Sak  

 

Ansvar

45/2001

Innkalling

Sak 48 og 49 tillagt. Eventuelt ble sak.50  

 

 

 

 

46/2001

Referat fra forrige styremøte

Rettelse – påmelding til Norway cup / skal være kvinner

Junior,  ikke kvinner senior

 

Referat ellers godkjent

 

 

 

 

47/2001

Referatsaker

-         Nye treningstider – reviderte treningstider utsendt 23/4

etter innspill på lederforum.

 

-         Trener/leder forum

Dårlig oppmøte.

Dommerkort og terminlister ble utdelt.

Det ble foretatt en orientering om KFK Internett sider.

Klaus holdt en orientering om vårmøtet i kretsen.

Vaktliste  kiosk og dugnadsliste ble utdelt.

Pål sender til de lag som ikke har fått.

 

-         kontingent

Nina Iversen skal føre navnelister på det nye dataprogr.

Som  Pål skal kjøre i gang.

 

-         Økonomi

Kalkun -lotteri  er  utdelt til de fleste lagene.

Mangler minigutter –92 og –93.

frist 31. mai. Innlevering senest 10. juni.

2000 lodd a 20,-

 

-         Gjennomgang av budsjett

  • inntektsbringende tiltak ligger an til overskudd.

Spillemaskinene gir bra med penger.

 

  • Kommunal støtte er søkt om

 

 

 

  • Det  er brukt 24000,- til påmelding til Norway Cup.

 

 

  • Klubben dekker 2 cuper til hvert lag.

 

  • Det  er innkjøp grus for 3000,- til skolebanen.

            Det er også innkjøpt 2 målnett.

 

      Regnskapet ser veldig bra ut

         

 

alle

 

 

 

48/2001

Lokalisering av ny kommunal fotballhall

 

Vedtak :  KFK støtter Fjellhamar IF i synet på ny

Lokalisering av kommunal fotballhall på KJENN.

 

 

 

 

49/2001

Styremøte datoer

 

 

Mandag   28. mai

Tirsdag   19. juni

Tirsdag   21. august

Onsdag   19. september

Mandag   08. oktober

Mandag   29. oktober

tirsdag     13. november

 

Årsmøte  22. november

 

 

50/2001

Eventuelt

 

Styret vedtok at kun navn på spiller under 19 år skal

ligge på Internett.

Adresser og telefonnummer skal tas bort.

 

 

 

 

 

 

Referent

Anita Tangen