Kurland fotballklubb - Hovedside

 

Referat styremøte

 

STED:            KLUBBHUSET

DATO:           Onsdag 25.10.2000

TID:               KL. 1900

Tilstede :    Alle

 

Saksnr.

Sak  

Ansvar

 

 

 

 

 

 

108/2000    Innkalling/saksliste

                    Godkjent uten merknader

 

 

109/2000    Referat fra møte den 09.10.2000

                    Referat godkjent uten merknader

 

 

110/2000      Referatsaker

 

1.     KFK melder på sonespillere, og betaler kostnaden på dette.

 

2.     Inne KM er satt til 16. og 17. desember. Kommer derfor ikke

Samtidig som vår turnering

 

3.     Det er innbedt til cupleder seminar. KFK sender 6 stk.

 

4.     Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og

Friluftsliv 2001-2004 er lagt ut. Høringsfrist er 11. november.

Dette blir tatt opp som egen sak på neste styremøte. Delplan er

utlevert styret for gjennomlesing. 

 

5.     Akershus Nett har sent brev til KFK om et møte vedrørende

Internkontroll.. Bjørg tar kontakt med tilsynsingeniør Helge Kjølstad og avtaler møte.

 

6.     KFK  har nå fått den endelige tillatelsen fra politiet til

å sette ut spillemaskiner.

 

 

 

 

111/2000        Forberedelse årsmøte

                      

                       Årsmelding og årsplan ble gjennomgått av de forskjellige

                       styremedlemmene. Alle skulle se igjennom sin del, og maile

                       denne til Ann.

 

                       Det må purres på årsmelding og regnskap fra alle lag.

                       Lagene ble fordelt mellom styret. Liste over de som har

                       levert blir sendt Anita fra Pål.

                       Frist  er satt til 01.11.2000.

 

                       Det  ble startet med gjennomgang av regnskap og

                       Budsjett. Dette vil bli gjennomgått nærmere på neste styremøte.

 

112/2000      Eventuelt

 

1.     Styret innstiller aksjon Kosovo til idrettens verdipris for år 2000.

 

2.     Romerike kvinnefotball

                     Det jobbes med å få Strømmen stadion. Stadion er i såpass dårlig

                     forfatning at den må rustet opp .

                     Det er nå antagelig skaffet et firma som ønsker å koste

                     garderobe  anlegg. 

                     Når det gjelder treningsmuligheter og opprusting av gressmatte,

                     er dette noe det blir jobbet med.   

    

3.     Liv har frasagt seg alle verv i klubben. Nøkkel er levert.

 

 

                     Neste styremøte er 6. november kl. 1900.