Referat til styremøte - Kurland fotballklubb

DATO:

28. mai 2001

TID:

19.00

STED:

Forfall:

KLUBBHUSET

Stein

Saksnr.

Sak  

Ansvar

51/2001

Innkalling og saksliste

Noe forandringer på saksnummer.

Klaus

     

51/2001

Referat fra forrige styremøte

Referat godkjent

Anita

     

52/2001

Referatsaker
  • Regnskapsrapport

    a)  10.juni siste innlevering av penger fra kalkunlotteri.

b)      10000,- i fortjeneste på spillemaskinene for febr./mars

c)      Kontingent fortsatt ikke utsendt.

 

  • Nytt lag i gang – Minijenter 93/94

    Nytt lag er satt i gang, og fungerer bra. Det er nå

    14 jenter og 2 trenere.

    Det er håp om å lage til et –93 lag for jenter også.

  • Rekrutteringskampanje på Strømmen jenter

Det skal kjøres igang en rekruteringskampanje på

Jenter tilhørende Strømmen. Det skal utdeles lapper på

Skolene osv.  Reklameannonse kommer også i Kureren.

 

Alle

Pål

Klaus

Klaus

alle

     

53/2001

Rutiner omberammelse av hjemmekamper

Retningslinjer for omberammelse av kamp ble vedtatt

Med noen rettelser. Klaus lager nytt utkast.

Styret vedtok 28.05.01 følgende endringer i retningslinjen: Omberammelse av

kamper - Rutiner

Nytt pkt. 5 pålegger det laget som går på kioskvakt plikt til å sjekke

kampoppsettet på Parken med anleggskoordinator for sin vaktuke søndagen før

vaktuken begynner.

5. Sjekk av kamper ifm. kioskvakt

Oppmannen på det laget som går på uke med kioskvakt skal sjekke med

anleggskoordinator om det er endringer i kampoppsettet på Kurlandsparken

for sin vaktuke, senest søndagen før vaktuken begynner.

6.Informasjon til andre

Anleggskoordinator fortløpende beskjed alle endringer på Parken og TIF til

redaktøren for hjemmesidene Olav Strand pr. e-post til adressen

strolav@online.no eller pr. telefon. Endringene legges fortløpende ut på

klubbens hjemmeside. Dersom det skjer vesentlige endringer bør

kioskansvarlige kjøre ut nye oversikter på papir og legge disse i kiosken.

Anita

54/2001

Status sommerfest og medlemsfest

Anita

 

Festkomite skal prøve et møte før ferien, for å planlegge

Medlemsfest til høsten. Anita innkaller til dette.

Sommerfesten på kurlandsparken er under planlegging.

Styret svarer på brev fra festkomite.

 
     

55/2001

Status prosjektet Nytt medlemsregister

Status: programmet må installeres på klubbhuset og hos

Nina Iversen innen Juni. Morten Paulsen skal hjelpe Pål med dette.  Rælingen skiklubb har et lignende program og skal

Hjelpe oss med dette.

Pål

     
     

56/2001

Nøkkeloversikt

Det er fortsatt mye arbeid med å få oversikt over hvem som har nøkler. Det er mange det ikke er gjort rede for.

Kjell

 
  • Det skal lages standard kvitteringsskjema
  • Det er fordelt en liste over hvem som kontakter de som har nøkler for ny signatur.
  • Det skal lages en oversikt over alle nøklene som er

Produsert. Kommunen har forhåpentlig vis dette.

 

57/2001

Eventuelt

a)

Forespørsel fra Jermund Johaug om bruk av Umbro drakter.

VEDTAK:

Styret kan ikke finne at dette er i strid med avtalen

Som er inngått med klubbhuset. Smågutter –87 gis

Tillatelse til å spille i Umbro drakter.

b)Godtgjørelse til Cecilie Leine

VEDTAK:

Styret avklarer med oppmann for 2000, Gunnar Eriksen

Om han har godkjent en slik avtale  som beskrevet i brev.

Dersom så er tilfelle utbetales pengene over budjet til

Årets damelag, mot bilag.

Dersom Eriksen ikke kan bekrefte at en slik avtale er

Inngått, avslås kravet.

d)      Bjørg ønskes velkommen tilbake fra 20. august  som

Styremedlem etter sykdomspermisjon.

Bjørg tar tilbake ansvaret som leder av anleggs- og

Utstyrsutvalget, samt vask av klubbhus og baneansvar.

Oddrun og Dagny tar ansvaret for kiosken ut året.

Anita har ansvar for anlegg og utleie av klubbhus ut

Sesongen.

Kjell avslutter opprydningsarbeidet vedr. nøkkelsystemet

på klubbhuset.

e)      Blåbua

Dersom vi skal beholde blåbua må denne gjøres noe med.

VEDTAK:  Stein lager en oversikt på kostnad med å ta av det gamle taket og å få lagt på et nytt.

Styret vil ta stilling til blåbuas fremtid på grunnlag av overslaget til Stein.

Banene

Skolebanen har fått kjøpt målnett og 30 tonn steinmel.

Klaus får fullmakt til å bestille slodding ved behov,

Begrenset oppad til kr. 5000,- totalt.

Parken

Store støvplager. Klaus tilskriver kommunen og ber om

Handling. Foreslå å skrape og legge på salt dersom

Plagene fortsetter. Videre forespørres kommunen om

Det gjøres noe med ujevnhetene.

Jente laget kjøper og setter opp nett. Klaus ordner

Stolper.

 Neste møte er 20. juni hos Anita