Kurlandsparken
En vinterdag
Kurlandsparken
Nå!
Kurlandsparken
En sommerdag

KurlandFK logoMedlemmene Espen Olsen, Tommy Åsberg og Morten Rugtvedt har fremmet forslag om at Kurland FK tar kontakt med Løvenstad FK for å se på mulighetene for å slå klubbene sammen til en felles klubb. Styret deler mange av de vurderingene som ligger til grunn for forslaget, men tror særlig de økonomiske konsekvensene bør utredes nærmere.

Forslaget er begrunnet som følger:
Vi har for flere årganger sett at lagene smuldrer bort i Kurland FK når de skal over i ungdomsfotballen. Årsaken til dette er at vi i Kurland FK har et veldig lite inntaksområde. Våre årskull havner på ca 15-20 spillere i oppstarten. Underveis er det litt frafall, så når lagene skal begynne med 9-er og 11-er så er det ofte for lite spillere på kullet. Vi har også stor variasjon i utviklingen av spillerne på de enkelte kullene, ofte har de «beste» på kullene forsøkt seg i andre klubber da de kommer til ungdomsfotballen da de (eller foreldrene deres) ønsker å spille på et høyere nivå. Da blir det for få igjen i Kurland FK til å stille eget lag, og de som er igjen mister tilbudet om å spille fotball. For jentene starter ofte problemet tidligere, her er det flere årskull som aldri kommer i gang da det er for få jenter til å ha eget lag. De samme «problemene» har de i Løvenstad FK.

I Kurland FK har vi løst problemet med små årskull ved at årskull har trent og spilt sammen. Vår erfaring er at dette fungerer bra i treningssammenheng, men mindre bra når man kommer til kamper. Enkelte spillere klarer helt fint å spille mot eldre barn, men for mange er dette vanskelig. Det skjer en stor fysisk utvikling med gutter rundt 14-16 års alderen, noen er tidlig utviklet, mens andre er sent utviklet. Det er ikke gøy (og minimalt med læring) i å møte fullt utvokste ungdommer når du selv er yngre og ikke utvokst. I denne løsningen må lagene også melde seg på ganske lave nivåer i seriespillet, de som er gode kan synes at dette er lite utfordrende og søker seg derfor til andre klubber.


For sesongen 2019 er det flere lag i ungdomsfotballen som har søkt kretsen om et samarbeid med Løvenstad. Jenter 0567 var foregangsmodell og samarbeidet også i 2018 sesongen. På guttesiden gjelder dette G 0345 og G06. For disse gruppene har Kurland FK og Løvenstad FK trent sammen siden november, lagene benytter begge klubbers anlegg og fasiliteter og vi har fått store solide treningsgrupper som gir mye bedre muligheter for differensiering i treningsarbeidet. Til seriekamper ser vi også for oss at samarbeidslag vil slå veldig positivt ut, ved at vi kan melde på to lag på forskjellige nivåer i de forskjellige klassene. Dette vil bidra til at vi kan ha et tilbud som gjør at flere barn spiller fotball lenger i nærmiljøet. Dette krever imidlertid at samarbeidslagene blir godkjent av kretsen, her venter vi fortsatt på svar.

For fremtiden håper vi at Kurland FK og Løvenstad FK kan slå seg sammen til en felles klubb. Dette vil medføre at man slipper den usikkerheten man sitter på i dag når vi ikke vet om kretsen vil godta samarbeidslagene, og klubbene vil også slippe tiden som går med til å skrive søknadene. Det er en del begrensninger for samarbeidslag i serie- og cup- sammenhenger som vi da kan slippe å tenke på, og det blir enklere ovenfor barna og ha ett felles navn og felles utstyr for lagene de spiller på, og ikke Kurland+ og Løvenstad+ som er reglene til kretsen i dag. Vi har i dag ingen kull i Kurland FK som er store nok til å klare å spille 11-er fotball alene, selv G08 som er et stort kull vil ikke klare dette. En sammenslått klubb vil gi alle en sikkerhet om at vi har et tilbud i nærområdet i mange år. Selv om man da skulle miste de 2-3 beste til andre klubber så er årskullene robuste nok til å fortsette.

Som en felles klubb vil Kurland FK og Løvenstad FK sitte på fantastiske fasiliteter med 2 stk 11-er baner og 1 stk 7-er bane, alle med undervarme. Vi ligger så nærme hverandre at det er gåavstand mellom anleggene. Vi tror også at vi kan bli mer attraktive for eksterne trenere når det blir større grupper på kullene. Det vil også bli flere hoder å fordele kostnadene rundt trenerveileder, spillerutvikler og andre personer som skal ha honorar for jobb de gjør i klubbene. Det vil bli mindre slitasje på de frivillige som bidrar med fantastisk innsats i klubbene da det blir flere personer å fordele oppgavene på. Kurland FK og Løvenstad FK er to klubber som er veldig like med hensyn til størrelse, og begge klubber vil være kvalitetsklubber. Vi mener det bør være en overkommelig oppgave å slå sammen klubbene.

Styrets vurdering:
Forslaget er innen fristen og bør realitetsbehandles på årsmøtet.

Styret deler mange av de vurderingene som ligger til grunn for forslaget.

Styret har fremmet et lignende forslag i Virksomhetsplanen for 2019, dog slik at samarbeidet er avgrenset til ungdomsfotball i dette forslaget.

Styret har ikke innvendinger til å drøfte ulike modeller for samarbeid med Løvenstad, herunder en sammenslåing av klubbene.

Det kan ligge noen økonomiske utfordringer i det forhold at de to klubbene har tilhørighet i ulike kommuner. Om lag 40 % av inntektene til Kurland FK kommer fra Lørenskog kommune. En forutsetning for disse tilskuddene er at Kurland FK forblir en klubb i Lørenskog kommune. For å ha rett til gratis treningstid og driftstilskudd, er det en forutsetning at flertallet av medlemmene er bosatt i Lørenskog kommune. Det kan tenkes at det folkevalgte nivået i Lørenskog vil gjøre unntak fra disse reglene etter en konkret vurdering.

Styrets innstilling:
Styret skal ta kontakt med Løvenstad Fotballklubb for å drøfte et formalisert samarbeid mellom de to klubbene, herunder en eventuell sammenslåing.
Styret legger fram et eventuelt forslag til formalisert samarbeid på et ekstraordinært årsmøte høsten 2019. Dersom en ikke oppnår en avtale, legges saken fram på det ordinære årsmøtet for 2019.

Del dette innlegget:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Vintercup 2020

Kommende aktiviteter

NFF Rekruttdommerkurs Åråsen 9-18
søndag 26 januar, 09:00 - 18:00
Foreldremøte J2008 Kurland FK
onsdag 29 januar, 19:00 - 20:30
Formiddagstreff v/Dagny
torsdag 30 januar, 10:30 - 14:00
Plogfaret borettslag
torsdag 30 januar, 18:00 - 21:00

Kommende kamper

Årvoll IL (Treningskamp)
onsdag 5 februar, 19:30 - 21:15
HSIL 06 (treningskamp)
lørdag 8 februar, 12:00 - 14:00
Skårer BK - TRENINGSKAMP
søndag 23 februar, 12:00 - 14:00

webcam

Vær

VinterCup

fjellhamarhallen

Facebook

Besøkende nå

Vi har 78 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Utleie Klubbhuset

klubbhus20070721

Utleie Kurlandsparken

Parken

Kontakt

Leder: Kari Mette Stoll

Besøksadresse:
Sandbekkveien 84, 1479 Kurland

Postadresse:
Postboks 26, 2018 Løvenstad

Org.nr.:      982 526 272

Konto nr.:  9001 22 77384

E-post:  klubbhuset@kurlandfk.no

Personvernerklæring