Kurlandsparken
En vinterdag
Kurlandsparken
Nå!
Kurlandsparken
En sommerdag

Nye Parken granulatI kveld skal kommunestyret i Lørenskog diskutere hva de skal gjøre med forurensingen av gummigranulat fra kunstgressbaner. Staten kommer snart med en forskrift som regulerer om granulat og hvordan dette skal håndteres. Kurland Fotballklubb deler bekymringen for forurensing og ser fram til konstruktive løsninger fra baneier Lørenskog kommune.

Vi registerer i Romerikes blad at varaordføreren har vært på Kurlandsparken og sett på vårt deponi av granulat. Dette deponiet har blitt bygget opp over år med Vårdugnad på anlegget. Dette er granulat vi har samlet opp fra skråningene rundt banen og dreneringsgrøftene. 

Vårdugnad granulat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi startet med å deponere  i påvente av en varslet kommunal sentrifuge for vasking og gjenvinning av granulat. Den varslede sentrifugen kom aldri og haugen har vokst.Granulatet i vårt deponi er "forurenset" med grus og biologisk materiale og kan ikke legges tilbake uten behandling. For tiden eksisterer ingen effektiv behandling.

I notatet til kommunestyret foreslår rådmannen å sende en sugebil for å samle opp forurenset granulat. Det synes vi er et godt forslag, sier KFKs banesjef Ole Rosvoll.

For å redusere gummigranulatflukten til et minimum anbefaler rådmannen at kostnader og virkinger av følgende tiltak vurderes:

  • Det settes inn siler i sluk slik at granulat samles opp, og ikke spres ut i avløpsnettet.
  • Snø lagres på asfaltdekke eller på kunstgressmatte, slik at mest mulig gummigranulat kan gjenbrukes etter rensing.
  • Det settes opp en minimum 20 cm høy kant rundt banen.
  • Det monteres rister og børster ved inn-og utgangsporter ved anlegget, for å børste av mesteparten av gummigranulatet før brukerne forlater banen.
  • «Brøyte hvitt og ikke grønt». Det vil si at det legges igjen ca. 1 cm med snø når banen brøytes. Dette vil redusere gummigranulatflukten betydelig. Dette er et billig og enkelt tiltak å gjennomføre, men omstridt. Brukstiden på banene vil bli redusert på vinterstid, samt kreve mer salting.
  • Snø brøytes tilbake på banen for å smelte .
  • Det loggføres hvor mye gummigranulat som årlig blir tilført banene.

Dersom tiltakene gjennomføres, mener rådmannen at kravene i forskriftsforslaget fra Miljødirektoratet tilfredsstilles for kommunens baner. Videre bør andre mer miljøvennlige alternativer enn gummigranulat vurderes ved rehabilitering eller nybygg av baner.

Kurland FK deler i hovedsak rådmannens vurderinger og konklusjon, sier banesjef Rosvoll. Vi har i møter med kommunen de siste årene foreslått at det bør gjøres fysiske tiltak på Parken for å redusere svinnet av granulat.

Vi ser for oss en bredere asfaltkant utenfor banen, støttemur og presening i skråningen. Videre må det anlegges felt for snødeponering. Det bør også legges inn midler til å anskaffe frontlaster på traktoren, slik at vi kan flytte brøytekanter til deponiet og ikke bruke freser som i dag.

 

Del dette innlegget:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Kommentarer   

#1 RE: GummigranulatGuest 22-05-2019 22:27
Brøytemannskape t har et forslag til.;
Legg duk rundt hele banen og samle opp all gummi når snøen er borte. Duken kan brukes om igjen.
Billig og enkelt

Kommende aktiviteter

Formiddagstreff v/Dagny
torsdag 28 mai, 10:30 - 14:00

Kommende kamper

G 06
lørdag 30 mai, 12:00 - 14:00

webcam

Vær

VinterCup

fjellhamarhallen

Facebook

Besøkende nå

Vi har 359 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Utleie Klubbhuset

klubbhus20070721

Utleie Kurlandsparken

Parken

Kontakt

Leder: Kari Mette Stoll

Besøksadresse:
Sandbekkveien 84, 1479 Kurland

Postadresse:
Postboks 26, 2018 Løvenstad

Org.nr.:      982 526 272

Konto nr.:  9001 22 77384

E-post:  klubbhuset@kurlandfk.no

Personvernerklæring