thumb_ivar_hovdenakKurland FK avholder årsmøte på klubbhuset i kveld torsdag 26.11.09 kl. 18.30. Alle medlemmer som er fylt 15 år har stemmerett. Alle trenere og leder på lagene i 2009 er registrert som støttemedlemmer med tale, forslag og stemmerett. Valgkomiteen har alle funksjoner på plass melder møterleder og leder i valgkomiteen Ivar Hovdenak (bildet).

Årsmøtedokumentene finner du i Dokumentarkivet under Årsmøtedokumenter.

Kapittel 3 er en evaluering av 2009. Kapittel 5 innholder styrets forslag til  virksomhetsplan for 2010.

Styret har oppsummert sesongen 2009 som følger:

Det har vært god sportslig aktivitet i klubbens 31. sesong. Der hvor vi har hatt aktivitet, har vi til dels oppnådd meget gode resultater, selv om dårlig målforskjell har gitt oss få medaljer.

Vi har tilbud til alle som ønsker å trene organisert fotball, med unntak av kvinner som ikke ønsker å spille divisjonsfotball og jenter i barnefotballen som ikke ønsker å spille sammen med guttene. 

Årets mest spennende nyvinning på dette området er allidrettstilbudet til barn født 2003–2006. De 56 barna som deltar, får prøve seg på mange ulike typer utfordringer gjennom høsten 2009 og våren 2010. Tiltaket er i all hovedsak foreldredrevet.

Alle tre seniorlag for menn klarte å beholde plassen i sine divisjoner, henholdsvis 4., 5. og 6. div. Menn senior 1 presterte noe under målsetning i år. Kvinner senior rykket dessverre ned fra 3. div.-avdelingen, som var uvanlig god denne sesongen. 

På jentesiden leverte vi gode resultater sportslig. Kvinner junior ble nr. 3 i KM og J16 nr. 4. Begge lagene lagene mistet minst en plassering på målforskjell. Aldersbestemt på guttesiden ble det også levert gode prestasjoner, med G19 sin 3. plass i avdelingsmesterskap i 2. div. som høydepunktet. Også juniorgutta mistet en bedre valør på medaljene på målforskjell. 

I barnefotballen jobbes det godt på guttesiden. Vi sliter fortsatt med rekruttering på jentesiden, men arbeidet har gitt oss et fundament for et J9-lag i neste sesong. 

Både nettsiden og KFK VinterCup er fortsatt blant de beste i sitt slag i landet. Lagene har hatt tilfredsstillende treningsforhold og tilstrekkelig utstyr. Kioskdriften har aldri gitt så godt resultat som i år. Vårdugnaden ble utførte eksemplarisk av de fleste lagene, mens andre ikke har stilt opp i samme grad. 

Styret legger fram et regnskap med et positivt driftsresultat på snaut 230 000,-. Dette er omlag kr 100 000,- bedre enn budsjettert. Det skyldes dels inntekter fra grasrotandelen og etterslep på driftsavtalen på parken og dels en meget god utleie av Kurlandsparken.

På utgiftssiden er det blitt ført et ansvarlig forbruk og meget god kostnadskontroll. På den annen side har vi merket konsekvensene av å eie og drifte på avtale. Vi hadde ekstraordinære kostander på snaut kr 100 000,- for å avdekke om det var lekkasje i undervarmeanlegget.

Klubben har tatt opp et lån på kr 1,8 mill. til realisering av kunstgressprosjektet. Lånet skal betales ned over 12 år. Vi ligger foran opprinnelig avtalt nedbetalingsplan. Restgjeld pr. 31.10.09 er kr 1 177 349,50. Lånet er nedbetalt i 2018. 

Vi har for tiden en kunstig høy egenkapital på kr 2 319 836,55. Vi skylder Lørenskog kommune maksimalt kr 1 millon for oppgraderingen fra grus til kunstgress på Parken. Sluttoppgjøret for prosjektet er i skrivende stund ikke ennå endelig avklart. 

 

Del dette innlegget:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Vintercup 2020

Siste Nyheter

Utleie Klubbhuset

klubbhus20070721

Utleie Kurlandsparken

Parken

Kontakt

Leder: Kari Mette Stoll

Besøksadresse:
Sandbekkveien 84, 1479 Kurland

Postadresse:
Postboks 26, 2018 Løvenstad

Org.nr.:      982 526 272

Konto nr.:  9001 22 77384

E-post:  klubbhuset@kurlandfk.no

Personvernerklæring