Andre dokumenter og maler  Andre dokumenter og maler
Lov og reglement:

pdflover.pdf
pdfKFK_vedtekter_2017.pdf
Reklamereglement


Handlingsplan:
pdf
Handlingsplan 2017-2020 utkast
pdfHandlingsplan 2013 - 2016
doc Handlingsplan 2009-2012 v101108
pdf Handlingsplan 2004-2007


Skoleringsplan (sportsplan)
docxSportsplan utkast
pdfSkoleringsplan


Interne rutiner:
pdfVirksomhetsplan 2016
pdfOrganisasjonskart
pdfForretningsorden 2016
pdfÅrshjul


Presentasjoner og skjema for lag:
pdfPresentasjon internbrosjyre
pdfPresentasjon eksternbrosjyre
docÅrsmelding og årsplan mal 
xlsMal aktivitetsliste
docAdresseliste lag
pdfBekreftelse formål politiattest
docSamtykke_bilder_web.docx
doc
evalueringsskjema_2007.doc
pdfSkjema øktplanlegging 
doc
Kampskjema utenendørs
doc
 Kampskjema innendørs
doc
 Innkaling forelderemøte
xls
Spillerregnskap
doc
 Standardkontrakt 16-19
doc
Standardkontrakt senior
doc Oppgavefordeling bortekamper
docOppgavefordeling hjemmekamper
doc
 Mal sponsoravtale2009-2010


Diverse:
doc Mal Lederboka
pdfRekrutteringsskriv ranselpost


 

Avtaler med eksterne
pdfServiceavtale_hjertestarter.pdf
pdfSertifikat hjertestarter
pdfTOLCON AS avtale om uavhengig kontroll
pdfRognstad VVS SERVICEAVTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlegg - Rutiner
pdf
FDV Kunstgress
pdfBrannverninstruks gassanlegg og fyrhus

docxRisikoanalyse LPG-anlegg
docGarderoberegler
docDriftsinstruks klubbhus
doc
 Driftsinstruks Kurlandsparken
pdfBaneregler plakat
doc
 Plikter og ansvar leie gymsal
xlsxFyringslogg 2012/2013
xlsxFyringslogg2011/2012
xlsFyringslogg 2010/2011
xlsFyringslogg 2009/2010
xlsFyringslogg 2008/2009

xlsxVårdugnad 2016
xlsxVårdugnad 2015
pdfVårdugnad 2014
xlsVårdugnad 2013
xlsVårdugnad 2012
xlsVårdugnad 2011
xls
Vårdugnad 2010
xls
Vårdugnad 2009
xls
Vårdugnad 2008
xlsxBanesperre 2015


Anlegg - Avtaler, referater og brev
docBaneleie - Mal kontrakt
pdfDriftsavtale Kurlandsparken 310111
pdfAnsvarskart Kurlandsparken vedlegg 1 2011
pdfAnsvarsmatrise vedlegg 2 2011
pdfInventarliste Kurlandsparken 2011
pdfReferat befaring Parken 13.05.14
pdfHalvråsbefaring Parken mai 2012
pdfAvtale varmesentral 2011
pdfFra Lørenskog kommune 31.10.11
pdfKommune KFK anleggsbidrag 19.10.11
pdf Referat møte driftsavtale 17.06.10 
pdf Brev til Kultur og idrettsutvalget 01.06.10 
pdf Referat befaring Parken 120510 
pdf Referat møte lekkasje 100519 
pdf Driftsavtale anlegg KFK - kommunen
pdf Samarbeidsmøte høst 2009
pdf Brev til kultur og idrettsutvalget 2009
pdfFerdigattest fyrhus og gasstanker
pdfRognstad VVS 32 Varmeanlegg- FDV 2006


Servicerapporter LPG-anlegg
pdf
Serviceprotokoll_Shell_Gas_2007.PDF
pdfServiceprotokoll_Shell_Gas_2008.PDF
pdfServiceprotokoll_Shell_Gas_2009.PDF
pdfServiceprotokoll_Shell_Gas_2010.PDF
pdfServiceprotokoll_Shell_Gas_2011.PDF
pdfRognstad VVS Servicerapport 2012
pdfTilsynsrapport NRBR 2012
pdfTilbakemelding NRBR tilsyn 2012
pdfRognstad VVS Servicerapport 2013
pdfServiceprotokoll Kosangas 2013
pdfTOLCON rapport 2013
pdfRognstad VVS Servicerapport 2014
pdfServiceprotokoll LPG anlegg 2014
pdfTilsynsrapport NRBR 2014 
pdfTilsynsrapport NRBR 2015
pdfUavhengig kontroll LPG-anlegg 2016
pdfRognstad_VVS_Servicerapport_2017 
pdfUavhengig_kontroll_LPG-anlegg_2017
pdfTilsynsrapport_NRBR_2018.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette innlegget:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Utleie Klubbhuset

klubbhus20070721

Utleie Kurlandsparken

Parken

Kontakt

Leder: Kari Mette Stoll

Besøksadresse:
Sandbekkveien 84, 1479 Kurland

Postadresse:
Postboks 26, 2018 Løvenstad

Org.nr.:      982 526 272

Konto nr.:  9001 22 77384

E-post:  klubbhuset@kurlandfk.no

Personvernerklæring