Som brukerne av kunstgressbanen har merket, "spiser" brøytekantene på langsidene av banen seg innover på spilleflaten. Vi får nå spørsmål om hvorfor ikke snøen blir fjernet fra hele spilleflaten? Årsaken er miljøhensyn, og ønske om å unngå svinn av gummigranulat til...

les mer