Det avholdes informasjonsmøte om "Spillerutvikling Kurland" førstkommende mandag 13. mai. Møtet avholdes på klubbhuset, og starter 18:30; møtet er i hovedsak tiltenkt foreldre/foresatte som har meldt på sine barn til SPUK, men møtet er naturligvis åpent for alle som...

les mer