Dommerinfo

Kretsen setter i 2022 opp dommere i 1. og 2. divisjon i alle serier med 9er og 11er fra J/G 14 og eldre, og i alle seniorklasser (med unntak av 9. divisjon). I tillegg settes det opp dommere i J/G 13 1 divisjon.

Øvrige lag i ungdom og voksen-klassene må skaffe dommer selv.

Dommeroppsett –høst 2022

Kurland FK setter opp klubbdommer i alle kamper i barnefotballen (7 – 12 år) .

I Excel-arket nedenfor, vil dere se klubbdommer oppsettet
for kampene på Kurlandsparken. Oppdatert 15. september 2022.

KFK dommeroppsett Parken høsten 2022

Det kan være utfordrende å holde denne listen helt ajour.

Husk derfor å melde kampendringer, som dere sender til kretsen, også til Finn Heggelund og Klaus Wike (se mailadresse nedenfor).

Dersom oppsatt dommer ikke kan dømme tildelt oppdrag, skal dommeren snarest melde
forfall til lagleder på arrangørlaget, med kopi til Finn Heggelund og Klaus Wike.
Lagleder må selv skaffe ny dommer til kampen.  Se KFKs dommerliste

Lagleder skal senest 24 timer før kamp ringe/sende SMS til dommer for å bekrefte
kampsted, tid og oppdrag. Før kamp skal dommer tas i mot og ønskes velkommen.

Kampkort får dere i kiosken. Kan også skrives ut fra denne:

NFF Kampkort Barnefotball 2022

Klubbdommere fyller ut dommer-regning, som dere får i kiosken, etter kampen. Dere får også 1 drikke samme sted.
Dommerhonorar blir overført til kontonr. ca. hver 14.dag, så husk å skrive
ditt kontonr. på regningen.

Info 2022

Dommerhonorar og regning 2022:

KFK Klubbdommerregning 2022

Her er dommerinstruks for klubbdommere 2022:

KFK Rutine dømme kamp på Parken 2022

NFF spilleregler for Barnefotballen pr. mars 2022:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/ 

Her finnes regler både for 3’er, 5’er (8-9 år), 7’er (10-11 år) og 9’er (12 år).

Se forøvrig evt.klubbens og NFF sine restriksjoner rundt forebygging
ifm. Corona-smitte. Du finner info på klubbens sider eller på www.fotball.no .

Viktig vedr. COVID-19

Se klubbens og NFF sine restriksjoner rundt forebygging ifm. Corona-smitte.

Du finner info på klubbens sider eller på www.fotball.no.

Finn Heggelund

Finn Heggelund

Dommeransvarlig/dommerveileder

Klaus Wike

Klaus Wike

Dommerkontakt

klaus.wike@gmail.com / 90 03 92 47

Ønsker du å bli medlem?

For å spille fotball i Kurland Fotballklubb, må du være medlem.