Om Kurland fotball

Historien om fotballklubben som ble stiftet 26.09.78 er samtidig historien om det nye boligfeltet som dukker opp i det nordøstre gjørnet av Lørenskog kommune.

Inntil midten av 70-årene var det jorder og skog her. Så satte Lørenskog Boligbyggelag i gang en storstilt utbygging, og i 1976 var de første beboerne på plass. Det gikk ikke så lang tid før enkelte begynte å rope på et fritidstilbud for barna.

Klubbens historie

I Kornstien bodde familien Gaarder. De hadde flyttet til Kurland fra Skårer og hadde bakgrunn i fotball-miljøet.

I rugstien bodde familien Horgen. En september ettermiddag i 1978 kom Solveig Horgen i prat med en del unggutter på trappa til Rugstien 2. De ville så gjerne spille i en fotballklubb og lurte på hvorfor ikke Kurland startet sin egen og den burde hete Kurland Fotballklubb? Solveig var enig og kontaktet Sven Erik Gaarder.

Den 26. september kom så Sven Erik Gaarder, Brit Gaarder, Knut Mangen, Finn Horgen og Solveig Horgen sammen i Rugstien 2. Formalitetene ble ordnet, klubbfargen ble helrødt, og fra sesongen 1979 stilte den nye klubben Kurland Fk lag i kretsserien.

Det første året foregikk all treningen på grusbanen ved Hammer skole.

Imidlertid ble det bygget en idrettsplass i forbindelse med Kurland skole i 1980, og den ble tatt i bruk til trening denne sesongen av klubbens lag. Klubben ekspanderte stadig, og foran 1980-sesongen stilte KFK lag i følgende klasser; herrer 8.divisjon, jenter, smågutter, 2 lilleputtlag, 2 miniguttlag. I tillegg ble det høsten 1980 satt i gang et småjentelag.

Dette medførte stor aktivitet på Kurlandsbanen, som den ble kalt, og ikke alle var like begeistret for dette. Det er med på å danne opptakten til en vanskelig tid for klubben.

Besøksadresse: Sandbekkveien 84, 1479 Kurland

Postadresse:      Kurland FK, Postboks 26, 2018 Løvenstad

Org.nr.:               982 526 272

Konto nr.:           9001 22 77384

E-post:                klubbhuset@kurlandfk.no

Styret og utvalg

Styret

Leder

Kari Mette Stoll
leder@kurlandfk.no
Telefon: 950 29 210

Nestleder

Telefon: 950 42 214

Sekretær

Telefon: 934 17 746

Kasserer

Telefon: 976 77 528

Styremedlem

Emelyne Høyland
emelynbj@gmail.com
Telefon: 913 35 342

Styremedlem

Christoffer Dybendahl
Telefon: 934 33 227

Styremedlem

Cuong Nguyen
Kennycuong85@gmail.com
Telefon: 466 74 646

Sportssjef

Sportssjef

Alexander G Dahl
sportssjef@kurland.no
Telefon: 938 81 167

Sportslig utvalg

Sportslig leder

Morten Rugtvedt 
morten@myrdahl-sveen.no
Telefon: 97725470

Styrekontakt

Telefon: 950 42 214

Utdanning- og dommerkontakt

Telefon: 90039247

Medlem

Telefon: 95944849

Medlem

Espen Hope Nygaard
enyg@ahus.no

Banegruppe

Banesjef

Telefon: 47608104

Banemann

Telefon: 93251050

Banemann

Svein Myhrvold
svmyr@online.np
Telefon: 47300481

Styrekontakt

Christoffer Dybendahl
Telefon: 934 33 227

Materialforvalter

Materialforvalter

Cuong Nguyen
Kennycuong85@gmail.com
Telefon: 466 74 646

Turneringskomite

Leder turneringskomiteen

Lars Aakre
Telefon: 413 09 666

Valgkomite

Medlem

Kristin Hornbæk-Simonsen
kristin.hornbæk.simonsen@gmail.com
Telefon: 911 93 627

Medlem

Mona Skyttelsæter

Medlem

Ida Landsverk Nordhagen
nordhagenida@gmail.com
Telefon: 94023025

Revisorer

Stine Rissa Maurstad

Else Hansen

Kontakt oss

10 + 3 =

Ønsker du å bli medlem?

For å spille fotball i Kurland Fotballklubb, må du være medlem.