Om Kurland fotball

Historien om fotballklubben som ble stiftet 26.09.78 er samtidig historien om det nye boligfeltet som dukker opp i det nordøstre gjørnet av Lørenskog kommune.

Inntil midten av 70-årene var det jorder og skog her. Så satte Lørenskog Boligbyggelag i gang en storstilt utbygging, og i 1976 var de første beboerne på plass. Det gikk ikke så lang tid før enkelte begynte å rope på et fritidstilbud for barna.

Klubbens historie

I Kornstien bodde familien Gaarder. De hadde flyttet til Kurland fra Skårer og hadde bakgrunn i fotball-miljøet.

I rugstien bodde familien Horgen. En september ettermiddag i 1978 kom Solveig Horgen i prat med en del unggutter på trappa til Rugstien 2. De ville så gjerne spille i en fotballklubb og lurte på hvorfor ikke Kurland startet sin egen og den burde hete Kurland Fotballklubb? Solveig var enig og kontaktet Sven Erik Gaarder.

Den 26. september kom så Sven Erik Gaarder, Brit Gaarder, Knut Mangen, Finn Horgen og Solveig Horgen sammen i Rugstien 2. Formalitetene ble ordnet, klubbfargen ble helrødt, og fra sesongen 1979 stilte den nye klubben Kurland Fk lag i kretsserien.

Det første året foregikk all treningen på grusbanen ved Hammer skole.

Imidlertid ble det bygget en idrettsplass i forbindelse med Kurland skole i 1980, og den ble tatt i bruk til trening denne sesongen av klubbens lag. Klubben ekspanderte stadig, og foran 1980-sesongen stilte KFK lag i følgende klasser; herrer 8.divisjon, jenter, smågutter, 2 lilleputtlag, 2 miniguttlag. I tillegg ble det høsten 1980 satt i gang et småjentelag.

Dette medførte stor aktivitet på Kurlandsbanen, som den ble kalt, og ikke alle var like begeistret for dette. Det er med på å danne opptakten til en vanskelig tid for klubben.

Besøksadresse: Sandbekkveien 84, 1479 Kurland

Postadresse:      Kurland FK, Postboks 26, 2018 Løvenstad

Org.nr.:               982 526 272

Konto nr.:           9001 22 77384

E-post:                klubbhuset@kurlandfk.no

Styret og utvalg

Styret

Styreleder

Rune Martinsen
leder@kurlandfk.no
Telefon: 950 42 214

Nestleder

Telefon: 419 28 885 

Sekretær

Iman Winkelman
Telefon: 976 77 528

Kasserer

Ola Løvaas
Telefon: 913 20 453

Styremedlem

Kamolla Nordvang
Telefon: 992 38 725

Styremedlem

Christoffer Dybendahl
Telefon: 934 33 227

Styremedlem

Cuong Nguyen
Kennycuong85@gmail.com
Telefon: 466 74 646

Sportssjef

Sportssjef

Alexander G Dahl
sportssjef@kurlandfk.no
Telefon: 938 81 167

Sportslig utvalg

Sportslig leder

Alexander G Dahl
sportssjef@kurlandfk.no
Telefon: 938 81 167

Styrekontakt

Telefon: 419 28 885

Dommerkontakt

Telefon: 414 38 017

Medlem

Morten Rugtvedt
Telefon: 977 25 470

Medlem

Terje Larsen
terje.larsen.kfk@outlook.com

Banegruppe

Banesjef

Telefon: 47608104

Banemann

Telefon: 93251050

Banemann

Svein Myhrvold
svmyr@online.np
Telefon: 47300481

Styrekontakt

Christoffer Dybendahl
Telefon: 934 33 227

Materialforvalter

Materialforvalter

Cuong Nguyen

Turneringskomite

Leder turneringskomiteen

Lars Aakre
Telefon: 413 09 666

Valgkomite

Medlem

Mie Elisabeth Billkvam
mie_elisabeth@hotmail.com
Telefon: 994 37 841

Medlem

Medlem

Linda Vaskinn
lvaskinn@gmail.com
Telefon: 484 00 259

Revisorer

Stine Rissa Maurstad

Trude Sim Olsen

Kontakt oss

2 + 1 =

Ønsker du å bli medlem?

For å spille fotball i Kurland Fotballklubb, må du være medlem.