Omberammelse av kamper

Fremgangsmåte og regler for omberamminger av kamper

Fremgangsmåte

  1. Kontakt motstander tidlig
  2. Finn ny tid i samråd med motstander og baneansvarlig
  3. Ta kontakt med dommer, der dette er oppsatt, og hør om dommer kan dømme på nytt kamptidspunkt.
  4. Varsle kretsen pr. mail med kampnummer, nytt kamptidspunkt (dato/kl./sted), og hvem som dømmer kampen. Kretsen oppdaterer Aktivitetskalenderen. Kretsens mail-adresse finner du på: https://www.fotball.no/kretser/akershus/
  5. Hvis kamp skal spilles på Parken, gi beskjed til kioskansvarlig på det laget som har kioskvakt den aktuelle uken. Se oversikt under Anlegg, Kiosk.

Regler ved omberamming

  • Kretsen skal varsles senest en uke før terminfestet kamptidspunkt.
  • Skal helst spilles tidligere enn terminfestet kamptidspunkt, men senest før neste serierunde.
  • Kamper oppsatt i vårsesongen kan ikke flyttes til høsten, dvs. må spilles før første kamp på høstsesongen.
  • Ingen kamper kan avtales flyttet til tidsrommet mellom nest siste og siste serierunde.
  • Siste serierunde skal spilles samtidig – ingen kamper kan spilles etter dette.
Finn Heggelund

Finn Heggelund

Dommerveileder

Klaus Wike

Klaus Wike

Dommerkontakt

klaus.wike@gmail.com / 90 03 92 47

Ønsker du å bli medlem?

For å spille fotball i Kurland Fotballklubb, må du være medlem.