Bli medlem

De som ønsker å spille kamper for KFK må være medlemmer i klubben.

Familier betaler kun en medlemskontingent for hele familien

Kontakt også lagleder for det riktige årstrinnet. Det finner du under lagsider på toppmenyen

Leder

Rune Martinsen