Aller først: råbra med stor interesse for deltakelse til SPUK, hvor den første gruppen nå er fulltegnet! Men fortvil ikke; venteliste på ytterligere 14 spillere er opprettet. Det blir fortløpende vurdert frem til og med 13. mai om vi skal kjøre en gruppe nummer 2 med SPUK

Opprinnelig post om SPUK (2011-2015) og påmelding: Oppstart av SPUK (Spillerutvikling Kurland) | Kurland fk

Begge gruppene vil da kjøre trening på samme tid og dag (onsdager 15:00, Kurlandsparken). Prosess for å skaffe ekstra trenerressurser til SPUK settes igang allerede over helgen

Med andre ord: det er fortsatt anledning for å melde seg på, og blir det mange nok, utvider vi allerede i første runde med SPUK (også forutsatt at vi finner ekstraressurser å sette inn på trenersiden) 🙂

PS! Det vil bli holdt et informasjonsmøte om SPUK for foreldre/foresatte, dato og tid for dette kommer også over helgen!

Sportslig hilsen
Kim André