Kurland Fotballklubb re-lanserer akademilagstilbudet sitt denne våren, klubben søker derfor
utviklingsorienterte trenere som kan tilføre solid fotballfaglig utvikling til klubbens aller mest
fotballinteresserte gutter og jenter. Fornuftig, langsiktig styring av Kurland FK gjør at vi har sunn
økonomi med rom for en gradvis utvidelse av vårt sportslige tilbud

Omfanget av arbeidet er i førsteomgang på cirka 2t per uke, og består i all hovedsak bestå av
gjennomføring og noe planlegging av akademilagstreninger. Treningene vil foregå etter skoletid,
forholdsvis tidlig på ettermiddagen (14:30 – 16:30, selve treningen starter 15:00)

Vi ser for oss i Kurland en SPUK-trener som:
• har genuin interesse for fotballutvikling, både som trener og for klubbens spillere
• trives og evner å jobbe med barn og ungdom
• både kan jobbe selvstendig, og i samarbeid med andre trenere/lag
• er lojal til klubbens sportslige rammeverk og verdigrunnlag

Kurland tilbyr lønn etter avtale, samt kursing og videreutvikling som trener. Utvidelse og
forlengelse av avtalen kan være aktuelt for den riktige kandidaten; avtalen vil til å begynne med
løpe ut 2024

Påbegynt/fullført trenerkurs og relevant erfaring som trener er naturligvis fordelaktig å ha, men ikke
et absolutt krav for å bli vurdert til jobben

NB! Kurland FK gjør interesserte søkere oppmerksomme på at søkeren må være bosatt i Norge,
beherske norsk skriftlig og muntlig, samt vise til politiattest uten merknader før oppstart

Søknad med eventuell CV sendes til sportssjef@kurlandfk.no
Spørsmål til SPUK-stillingen kan rettes til undertegnede
Vi oppfordrer spesielt kvinnelige søkere til å søke!

søknadsfrist og tiltredelse: snarest

Sportslig hilsen
Kim André Wiig
Sportssjef
Kurland Fotballklubb
+474545095