Det avholdes informasjonsmøte om «Spillerutvikling Kurland» førstkommende mandag 13. mai. Møtet avholdes på klubbhuset, og starter 18:30; møtet er i hovedsak tiltenkt foreldre/foresatte som har meldt på sine barn til SPUK, men møtet er naturligvis åpent for alle som ønsker å være med

Agenda for møtet:
– Hva er SPUK? (Idégrunnlag, sportslig innhold, læringsmetoder, ect.)
– Praktisk ramme og gjennomføring av SPUK (treninger, tidspunkter, bemanning, belastning, ect.)
– Likhetene (og forskjellene) på SPUK og NFFs fagplaner for barne- og ungdomsfotballen
– «SPUK-økosystemet»: ett trinn av gangen, i en langsiktig horisont

Informasjon og digitalt innhold sendes ut i etterkant av møtets gjennomføring; vi jobber med å få på plass en digital deltakelsesmulighet for de av dere som ikke kan stille fysisk

Sportslig hilsen
Kim André (sportssjef)