Kampoppsett for barnefotball

Kampoppsettet for barnefotballen er nå publisert. Oppsett finner man på denne siden: https://www.fotball.no/turneringer/?d=3 For å sikre kampaktivitet der restriksjonene tillater det er avdelingene satt opp etter kommuner. Dette for at avdelingene skal være mer skånet...

Gladnyhet

Et lite skritt på vei mot normalen Regjeringen besluttet i forrige uke at Lørenskog skal flyttes fra tiltaksnivå A til tiltaksnivå B. Dette under forutsetning av at det innføres lokale forsterkede smitteverntiltak som samordnes med kommunene Lillestrøm, Rælingen og...

Kjære tålmodige medlemmer av Kurland FK

Det er med stor glede at vi nå kan åpne for normal trening under gitte forutsetninger som følger vedlagt. Endelig skal vi kunne spille nærkontakt fotball igjen og gleder oss over dette. Det følger dog noen regler som må opprettholdes og en forutsetning er at...

Dugnad 2021

Hei alle medlemmer. Kurland FK skal iverksette dugnad på parken fra neste uke og smittevern skal ivaretas i henhold til Lørenskog kommunes regler. Her har vi fordelt oppgaver til alle lag og informasjon om dette sendes ut til lagledere på respektive lag. Dugnaden skal...