Forsikringspremie reduseres med 35 prosent for seniorlag bredde. Det gir en total kostnadsbesparelse på 14 millioner kroner for klubbene i landet.

Når aktiviteten er mindre, gir det også lavere forventede utbetalinger fra forsikringsordningen. NFFs forbundsstyre har derfor vedtatt at premien på grunnforsikring lag i senior breddefotball reduseres med 35 prosent for 2020.

Fotballforsikringen ble i år utvidet til å også gjelde egentrening. Til tross for ingen kampaktivitet for senior breddefotball i 2020 er spillerne forsikret gjennom hele året, og skader oppstått på organisert trening og egentrening dekkes også av forsikringen.

– Vi er glade for at vi i et krevende år kan lette klubbhverdagen med totalt 14 millioner kroner i lavere forsikringspremie. Det er også gledelig at vi har en solid forsikringsordning der våre spillere har vært og er omfattet av ordningen gjennom hele 2020, uansett om skader har oppstått når de har trent med laget sitt, på løkka eller hjemme i hagen, sier assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad.

Les mer om Fotballforsikringen her

NFF forvalter forsikringsordningen på vegne av medlemmene, og ordningen er selvfinansierende – det vil si at NFF ikke tjener penger på forsikringen. Eventuelt underskudd dekkes av sentraløkonomien inneværende år, mens overskudd kommer til avkortning i forsikringspremie for klubbene påfølgende år. Dette i tråd med vedtak på Forbundstinget.