Det er med stor glede at vi nå kan åpne for normal trening under gitte forutsetninger som følger vedlagt. Endelig skal vi kunne spille nærkontakt fotball igjen og gleder oss over dette.

Det følger dog noen regler som må opprettholdes og en forutsetning er at formannskapet godkjenner forslaget fra kommunen. Vi orienterer alle lag på Kurland om utfallet etter formannskapsmøtet.

«Regjeringen besluttet i forrige uke at Lørenskog skal flyttes fra tiltaksnivå A til tiltaksnivå B. Dette under forutsetning av at det innføres lokale forsterkede smitteverntiltak som samordnes med kommunene Lillestrøm, Rælingen og Oslo. Forslaget skal behandles av formannskapet onsdag 5. april klokken 14.00. De nye tiltakene blir gjeldende fra og med torsdag 6. mai.»

 For idretten foreslås følgende endringer:

  • Det er tillatt å gjennomføre idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for grupper på inntil 10 personer, uavhengig av alder.
  • Barn og unge under 20 år trenger ikke å overholde avstandskravet på én meter dersom det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det er ikke forbud mot å krysse nabogrenser for treninger for denne gruppen.
  • Innendørs idretts- og fritidsaktiviteter er ikke tillatt.
  • Organisert trening for toppidrettsutøvere tillates både innendørs og utendørs. 

Med vennlig hilsen

Styret Kurland FK