Et lite skritt på vei mot normalen

Regjeringen besluttet i forrige uke at Lørenskog skal flyttes fra tiltaksnivå A til tiltaksnivå B. Dette under forutsetning av at det innføres lokale forsterkede smitteverntiltak som samordnes med kommunene Lillestrøm, Rælingen og Oslo. Forslaget som ble fremmet, ble vedtatt av formannskapet onsdag 5. april klokken 14.00. De nye tiltakene blir gjeldende fra og med torsdag 6. mai.

For idretten foreslås følgende endringer:

  • Det er tillatt å gjennomføre idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for grupper på inntil 10 personer, uavhengig av alder.
  • Barn og unge under 20 år trenger ikke å overholde avstandskravet på én meter dersom det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det er ikke forbud mot å krysse nabogrenser for treninger for denne gruppen.
  • Innendørs idretts- og fritidsaktiviteter er ikke tillatt.
  • Organisert trening for toppidrettsutøvere tillates både innendørs og utendørs. 

Se for øvrig hele nyhetssaken her:

Kommunedirektøren foreslår å lette på tiltakene for barn og unge og å åpne butikker – Lørenskog kommune (lorenskog.kommune.no)

Og her følger innstillingen som ble vedtatt av formannskapet onsdag 5. mai: https://innsyn.onacos.no/lorenskog/mote/prod/wfdocument.ashx?journalpostid=2020125699&dokid=2361555&versjon=7&variant=P&