Kampoppsettet for barnefotballen er nå publisert. Oppsett finner man på denne siden: https://www.fotball.no/turneringer/?d=3

For å sikre kampaktivitet der restriksjonene tillater det er avdelingene satt opp etter kommuner. Dette for at avdelingene skal være mer skånet for stans ved eventuelle smitteutbrudd. Målet om å skape mulighet for kampaktivitet flest mulig steder i kretsen har hatt høyeste prioritet, men det har også noen konsekvenser man må være klar over:

– Avdelingene er ikke satt opp etter nivå. Det er derfor viktig at klubber og lag snakker sammen før kamp, slik at man kan skape en jevnest mulig kamparena.

– I enkelte serier kan det være ujevnt antall hjemme- og bortekamper eller kampantall da runder er strøket for å opprette kamper i perioden uke 20 til og med 25. Her kan man eventuelt bytte innbyrdes eller avtale ekstra kamper. 

– Selv om kampene nå er publisert er det regelverket i den enkelte kommune som avgjør om kampen kan gjennomføres.

Mer informasjon om den planlagte kampaktiviteten før sommeren finnes i denne artikkelen: https://www.fotball.no/kretser/akershus/aktivitet/artikkel/2021/plan-for-kampaktivitet-varen/