Endelig kamper igjen fra fredag 11.06.2021

Nedgangen i antall smittede fortsetter og kommunedirektøren foreslår at formannskapet gjør flere lettelser i de lokale tiltakene. Formannskapet skal behandle kommunedirektørens forslag i et ekstraordinært formannskapsmøte fredag 11. juni.

Med de nye endringene åpnes det opp for at fotballklubber i Lørenskog kommune kan spille treningskamper mot hverandre med inntil 50 personer til stede på kampene. De nye reglene vil gjelde fra fredag 11. juni 2021.

Lørenskog IF, Fjellhamar FK og Kurland FK har hatt et møte for å bli enig om felles retningslinjer med bakgrunn i de nye lettelsene. Retningslinjer rundt kamper blir som følger:

• Det er lov å spille treningskamper mot andre lag og klubber i Lørenskog kommune for de under 20 år.
• Det er IKKE lov å spille kamper mot klubber og lag utenfor Lørenskog kommune.
• Det er maks tillatt å være 50 personer til stede på kampene. Dette inkluderer spillere, trenere, ledere, dommere, kampvert, foresatte, tilskuere og andre supportere.
• Alle skal registrere seg i hjemmelagets smittesporingssystem. Dette inkluderer spillere, trenere, ledere, dommere, kampvert, foresatte, tilskuere og andre supportere.
• Hjemmelaget skal ha minst en dedikert kampvert som i tillegg til vanlige kampvertoppgaver skal påse at det maksimale antallet personer ikke overstiger 50 og at alle er registrert i klubbens smittesporingsystem. Dette er det enkelte lags ansvar.
• Alle skal holde minimum 1 meters avstand. Dette gjelder også spillere når de ikke er aktiv spiller på banen (innbyttere).
• Garderober skal ikke benyttes.
• Brudd på disse enkle kampregler kan føre til at kampen stoppes og kampnekt for laget.

Nye oppdaterte regler vil gjelde fra fredag 11. juni 2021. Kommunedirektøren vil gjøre en ny vurdering av de lokale tiltakene i uke 25 (21.-27. juni). Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil det da kunne gjøres ytterligere lettelser i tiltakene. Dette vil da også påvirke fotballen.

PS: Hver oppmerksom på at vi ikke har spilt kamper på lenge og spillerne er ekstra utsatt for skader. Ruller ofte på spillerne og del gjerne opp kampene i 3 og 4 omganger. Det er stor forskjell å trene 90 minutter med varierende belastning og spille kamp i 90 minutter med høyt tempo.

Lykke til med kamper