Da er vi igjen rammet av restriksjoner og følgende gjelder fra kl 0000 natt til torsdag 09.12.2021

Som dere er kjent med de aller fleste av dere, så kom det en del anbefalinger og påbud fra regjeringen i går i forhold til nye smittevernregler. De nye anbefalingene trår i kraft fra midnatt, natt til torsdag 9. desember og varer i første omgang i fire uker, med en vurdering etter to uker. Vi har sammenfattet tiltakene som har betydning for idretten:

Regjeringens anbefalinger om tiltak med betydning for utøvelse av idrettsaktivitet:

• Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.

• Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

• Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

• Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Forskriftsfestede tiltak med betydning for idrettsarrangementer:

• 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

• Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

• Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

• Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

• På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Andre forskriftsmessige tiltak:

• Bransjeveiledere bør gjeninnføres for treningssentre og svømmehaller.

• Treningssentre og svømmehaller skal drives smittevernsmessig forsvarlig for å kunne holdes åpent.

Se komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene på regjeringens nettsider.

Vi har i tillegg følgende anbefalinger for idrettslagene i kommunen:

– Barna leveres og hentes utenfor idrettshallen i størst mulig grad, for å unngå for mange personer i inngangspartiene. For svømmeopplæring for de minste som trenger hjelp i garderoben er dette selvfølgelig ok, men bruk munnbind og husk meteren.

– Begrense bruk av garderober så mye som mulig. Kom ferdig skiftet til trening med full vannflaske. Vi vet at det for eksempelvis hockey er nødvendig å bruke garderoben, mer enn andre innendørsidretter.

– Avslutt treningsøkta 10 min før, slik at de som er ferdige med treningen er ute av hallen før neste lag starter sin økt.

– Tilsynsvaktene gjennomfører nødvendig renhold mellom gruppene, etter mal fra tidligere. Renhold sørger for at det ligger renholdsartikler/utstyr tilgjengelig fra og med i morgen 9. desember.

Vi ønsker dere lykke til med aktivitetene og husk basisreglene: bli hjemme om du er syk, vask hender jevnlig og hold meteren

Mvh

Styret