Året 2021 er snart historie. Da er tiden inne for å se tilbake på året som har gått.

Det er få ting som engasjerer så mye som fotball. Mange har et heitere forhold til fotball, enn til sin egen partner. Fotball engasjerer. Taper du fotballkamper er absolutt alt galt. Og vinner du fotballkamper er absolutt alt bra.

Med et slikt engasjement har vi et godt utgangspunkt for å drive aktiviteten vår.

Men fotball handler også om vennskap, identitet, tilhørighet, mestring og helse. Elementer som er verdt å jobbe mer med. Det er dette som danner grunnlaget for å prestere på banen.

Det å skape gode treningsgrupper der spillerne får oppleve tilhørighet er kanskje noe av det viktigste vi driver med. Det betyr ikke at vi alltid får det til, men at vi hele tiden må arbeide for å forsøke å få til nettopp dette.

Våre verdier Respekt, Engasjement, Inkludering og Rettferdighet er derfor bærende elementer i aktiviteten vår. Sportsplan og Håndbok er dokumentene våre som skal beskrive hvordan vi bruker verdiene våre aktivt. Disse plandokumentene skal rulles ut i 2022 gjennom aktivt arbeid for å bli kvalitetsklubb. Målet er dessverre ikke nådd men vi satser stort gjennom neste år.

Det å drive en fotballgruppe er en kontinuerlig endringsprosess. Antallet spillere endrer seg. Noen gir seg, andre kommer til. Frivillige trenere og ledere kommer og går. Strømninger og interesser hos barn og unge endrer seg. Og de økonomiske rammene endrer seg.

Året 2021 har være et spesielt år for alle innen idrett. Baner som stengte ned, hjemmeskole og hjemmekontor er noen av ordene som dukker opp hos oss. Styret synes klubben har klart seg godt gjennom denne vanskelige perioden. Det er svært viktig at vi alle tar vårt samfunnsansvar og sørger for at vi kan opprettholde fotballen slik vi kjenner den. Her synes vi at lagene våre har utført oppgaven utmerket og all honnør til alle de frivillige trenere, lagleder, spillere og foreldre for deres bidrag inn i en vanskelig periode.

Medlemsmassen vår viser stabilitet og at det vokser i de yngre grupper. Dette er godt for vår breddeklubb og viser at medlemmene våre har klubben i sitt hjerte.

Om jeg skal komme med et ønske for 2022 må det være at flere ser verdien av å jobbe sammen for å skape gode, sunne og inkluderende miljøer for våre barn og unge i Kurland FK.

Så om du ikke har et nyttårsforsett, så håper jeg det blir at du skal melde deg som frivillig i Kurland FK.

God Jul og Godt Nytt år

Med vennlig hilsen

Styret Kurland FK