Som brukerne av kunstgressbanen har merket, «spiser» brøytekantene på langsidene av banen seg innover på spilleflaten. Vi får nå spørsmål om hvorfor ikke snøen blir fjernet fra hele spilleflaten? Årsaken er miljøhensyn, og ønske om å unngå svinn av gummigranulat til naturen.

Vi er klar over at dette ikke er optimalt for den sportslige aktiviteten i klubben. Baneeier (Lørenskog kommune) har forventninger om at snø som brøytes av banen i løpet av vinteren skal lagres på asfaltkanten rundt banen, eller inne på selve kunstgresset. Dette kan bli en stor utfordring for oss, om vinteren blir snørik.

I 2021 fikk kommunen utarbeidet en konsulentrapport, som foreslår hvilke tiltak som bør gjennomføres for å hindre uønsket svinn av gummigranulat fra kunsgressbanene i Lørenskog. Vi har lest rapporten, og den peker på en rekke fysiske tiltak i arealene rundt banen på Kurland, som bør gjennomføres.. Murkant rundt banen, areal til deponering av snø, «slusing» av brukere inn og ut av anlegget, og flere andre tiltak er foreslått. I grove trekk de samme tiltakene vi en rekke ganger har bedt kommunen vurdere de siste årene.

I følge kommunen er det satt av ca 20 MNOK i investeringsbudsjettet for å hindre grannulatflukt fra kommunens kunstgressbaner. Det er jo veldig bra. Det som ikke er fult så bra, er at en også sier at «det skal vurderes i løpet av året hvilken metode som skal benyttes». Det høres veldig lite konkret ut, og vi frykter da at også 2022 går, uten at en får gjennomført noen av tiltakene. Det kan ikke hverken Kurland FK eller miljøet leve med.

På samme måte som kommunen har forventninger om at vi skal bruke spilleflaten på Kurlandsparken til lagring av snø, har vi nå klare forventninger til kommunen som baneeier. De må nå vise handlekraft og gjennomføringsevne. Vi forventer at de viktigste fysiske tiltakene på arealene rundt vår bane gjennomføres nå i 2022, slik at det blir mulig å drifte banen mere miljøvennlig neste vinter.

En vet hvilke tiltak som trengs og som virker, og pengene er satt av. Da kan det vel ikke være så mye mere å lure på?