Vi gratulerer Jørgen Haugen fra Kurland som autorisert OBOS-dommer i 2022.
Jørgen startet som klubbdommer i Kurland FK, og har tålmodig fulgt utviklingen som rekruttering/krets-dommer, regionsdommer i PostNord-ligaen og 4.dommer i OBOS-ligaen.
Vi tar også med at Thea A. Sund er inkludert i kretsens ACORE utviklingsgruppe for kretsdommere 2022.
Nedenfor finner dere informasjon om årets dommerkurs.

Det blir nytt klubbdommerkurs for Kurland FK-medlemmer denne våren (mars/april), og denne gangen består det av en digitalt e-læringsdel (gjennomgang av spilleregler) og en oppmøte-del med instruktør fra kretsen (dommers oppgaver og ansvar, fløyte/tegn-bruk, plassering/bevegelse, dommerregning/honorar osv.).
Vi kommer tilbake til dato når vi får tildelt instruktør etter 8.mars. Lagledelsen for G14 og J14 melder inn før uke 8 hvilke spillere som ønsker seg kurset, til Finn Heggelund i KurlandFK. Han koordinerer overfor NFF Akershus ang. påmelding.
Se mer info på følgende side:
https://www.fotball.no/kretser/akershus/dommer/dommerkurs/klubbdommerkurs/

Kretsens Rekrutteringsdommer-kurs er for personer som blir 16 år (jenter 15 år) eller eldre i løpet av 2022.
Dette består også av et e-læringskurs (spilleregler/Fair-Play), 2 digitale teori-dager (14.feb. og 1.mars) og en oppmøte-dag 19.mars med teori og praksis (kamp-situasjoner, kamprapportering, dommerregning etc.).
Husk at e-læringskurset gjøres via Min Idrett-siden, og må være fullført innen første teoridag 14.februar.
Påmelding gjøres av den enkelte via https://www.fotball.no/kretser/akershus/dommer/dommerkurs/rekrutteringsdommerkurs2/

Dato for 9’er dommer kurs (dømmer 9er klubbkamper G/J12 år) er ikke fastsatt enda.