Være flest mulig, lengst mulig og best mulig.

Samhold         Dette at vi står sammen med en sterk klubbkultur

Trygghet         Trygghet for spillere på banen og utenfor

Inkluderende  Alle er med uansett bakgrunn og ferdigheter

Kurland FK jobber mot å bli en kvalitets klubb og med dette innebærer det at fair play og respekt står sentralt i alle klubbens ledd.

Dette vil bidra til at kamper blir en positiv opplevelse for alle og spesielt barna da kampene alltid skal gjennomføres på deres premisser.

Da treneren og laglederen som oftest har hendene fulle i forbindelse med en kamp så har bruk av kampvert vist seg å være et godt tiltak. Det er viktig og hyggelig at hjemmelaget som vert har en person som tar imot gjester og dommer.
Kampverten skal bidra til at kampene gjennomføres preget av Fair Play med trygghet, raushet og respekt i sentrum og bidra til at alle er innstilte på å innarbeide gode holdninger.

Ingen kamper får starte før kampverten er på plass.

Kampvertens oppgaver

 • Skal være på alle hjemmekamper, også treningskamper inkludert internkamper hvor det er publikum.
 • Møt opp i god tid før kampstart for å ta imot motstander og dommere.
 • Guide motstandere/dommere til riktig bane/garderobe.
 • Vær synlig og stå sammen med publikum – bruk gul/oransje kampvertvest
 • Ta imot og ønske gjestende lag velkommen og eventuelt vise dem til ledig garderobe.
 • Ta imot dommer, ønske han/henne lykke til – og om nødvendig, ta en liten oppmuntrende prat med dommeren i pausen og etter kampen.
 • Bidra til gjennomføring av Fair Play hilsen (før og/eller etter kamp).
 • Påse og oppfordre til positivitet fra begge lags foreldregrupper og lagledelse.
 • Påse at «foreldrefri sone» fungerer – lagene på den ene siden – foreldrene på den andre. Der dette ikke lar seg gjøre, etablere «foreldrefri sone» 5 meter ut fra hver «lagleder/trener-benk». Sonen kan eventuelt markeres med kjegler.
 • Bistå ved skader.
 • Påse at tilskuere er minst en meter fra sidelinjen.
 • Takke gjestende lag og dommer for kampen, ønske vel hjem og velkommen tilbake.
 • Gå over å rydde gjestegarderoben og banen som ble brukt

Vær en aktiv og engasjert kampvert