Nye treningstider

Fra og med tirsdag 19.04 gjelder det nye treningstider på Parken for sommeren 2022. Gå inn på klubbens hjemmeside, velg «Kalender» og «Treningstider Kurlandsparken» for komplett oversikt. Ett tips kan være å trykke på fanen «Agenda» i selve kalenderen, da får man frem oversikten dag for dag i behagelig lesbart format.

Nytt i år, er at vi har valgt å legge opp til treningsøkter i kampøktene mandager og onsdager. Dette for å få utnyttet banekapasiteten best mulig. Mange kampøkter blir ikke fyllt opp med kamper, ledige felt kan da brukes til trening. I perioden frem til sommerferien, er det kun ett par tilfeller, hvor det vil oppstå konflikt mellom treninger og kamper. I slike tilfeller har selvsagt terminfestede seriekamper «forkjørsrett». Trener/lagleder for lag med faste treningstider i kampøktene, må holde seg oppdatert om eventuelle kollisjoner, og informere sine spillere og foreldre/foresatte i de få tilfellene hvor treninger må avlyses pga kamper.

Vi minner også om baneinndelingen på Kurlandsparken.
Vi har tre (3) stk 7’er baner hos oss. 7A nærmest klubbhuset, 7B på midten av banen, og 7C lengst vekke fra klubbhuset (mot «bingen» og klatreveggen). Alle 7’er banene er merket permanent med gule heltrukne linjer, og måler 50 x 30 meter.

Vi har også seks (6) stk 5’er baner permanent merket på Parken. Disse måler 30 x 20 meter. Det er to 5’er baner på tvers av hver 7’er bane, inndeling som følger:

  • 5A : Nærmest klubbhuset, mot tribunen
  • 5B : Nærmest klubbhuset, mot traktorgarasje/utstyrsbod
  • 5C : Midt på banen, mot Sandbekkveien
  • 5D : Midt på banen, mot innbytterbenkene
  • 5E : Mot «bingen»/klatrevegg, ved tribunen
  • 5F : Mot «bingen»/klatrevegg, langsiden mot skihytta

Det er også merket opp en 9’er bane hos oss. Denne er avgrenset fra 16-meter til 16-meter på 11’er banen, og dødlinjene på 7’er banene. Målene blir da 67 x 50 meter. Det er innenfor anbefalte mål fra NFF, men vil nok oppleves som en litt stor 9’er for de som bruker bruker denne spillformen for første gang. Alternativet er å spille på tvers av 11’er banen, da må kjegler og hatter brukes for å markere spilleflaten. Går det flere kamper samtidig med 9’er kamp, må denne spilles på tvers, for at vi skal få plass.

Da ser vi frem til sesongen 2022, med masse aktivitet på Kurlandsparken!