Kurland FK har hatt møte med Lørenskog kommune i forbindelse med den ekstraordinære situasjonen med svært høye gasspriser, og vårt ønske om at kommunen trer støttende til. Dette i mangel på at gass er inkludert i støtteordningen for høye energiutgifter som myndighetene har etablert for frivillig sektor. 

Styret har beregnet at utgiftene til gass minst vil fordoble seg gjennom vintersesongen sammenlignet med tidligere år. Dette gjør det dessverre å stenge baneanlegget gjennom deler av vinteren dersom kommunen ikke yter et ekstraordinært tilskudd til klubben. I mangel på vilje til dette fra kommunens side, ba vi kommunen bistå med å finne andre anlegg våre spillere kan benytte i vinter. 

I møtet bekreftet Lørenskog kommunene at de ønsker å bistå med dette. 
Kommunen har foreslått at våre medlemmer kan trene på grusbanen ved Kurland skole. De vil også undersøke muligheten for å holde Tiffløkka fri for is og droppe skøytebanen i år. Sistnevnte vil Lørenskog kommune komme tilbake til.

Dersom vi får anledning til å trene innendørs vil det nødvendigvis bli noe kjøring for foreldre til og fra anlegg.
Vi har i tillegg Kurland skole og gymsalen som kan benyttes hver mandag fra kl 1700-1900. Her tenker vi nok at de yngste bør ha prioritet på bruk av denne. 

Styret mener at Lørenskog kommune må bistå våre 350 medlemmer gjennom aktuelle måneder og vi vil komme tilbake til dere alle så snart svar foreligger.

Mvh

Styret KFK