Innkaller herved til ekstraordinært årsmøte.

Tid: Torsdag 24.aug 2023 kl-1900-2000
Sted: Kurlandsparken

Hvorfor:

Etablering av aksjeselskap i forbindelse med eventuell deltakelse i anbud knyttet til vedlikehold av Kurlandsparken.  

Bakgrunn for sak:   Lørenskog kommune har besluttet å overta driftsansvaret for Kurlandsparken og andre fotballanlegg i kommunen. Per i dag mottar klubbene et tilskudd for å drifte anleggene på egenhånd. Kommunen ønsker å sette ut driftsansvaret på anbud. Styret i Kurland FK ønsker å holde muligheten åpen for å kunne legge inn anbud på hele eller deler av driftsansvaret gjennom et aksjeselskap som er helt eller delvis eid av Kurland fotballklubb. Etablering av et eventuelt aksjeselskap må godkjennes av et ekstraordinært årsmøte. Styret ber årsmøtet om fullmakt til å etablere selskapet dersom det viser seg å være fordelaktig for å kunne ivareta det fremtidige drift- og vedlikeholdsarbeidet knyttet til Kurlandsparken på en god måte.

Mvh
Styret