Nå går vi mot slutten av fotballåret 2023, og da ønsker jeg å rette litt fokus på alle de frivillige som sørger for at barna våre har en plass å spille fotball.

«En klubb og bli glad i, en klubb og bli god i» «Lengst mulig, flest mulig, best mulig» Dette er visjoner vi liker å bruke i Kurland FK. I dette så ligger det mange gode verdier som beskriver oss. I Kurland FK har vi plass til alle og vi legger til rette for en arena der spillerne kan trives sammen, og med det bli lengst mulig.

Men for å få til dette, så er vi helt avhengige av alle de mamma’er og pappa’er som stiller opp frivillig kveld etter kveld for å organisere, trene og veilede våre barn til og bli lengst mulig og best mulig. Uten dem hadde vi ikke hatt noen klubb. Vi setter meget stor pris på den jobben dere legger ned.

For å få rammene til å kunne spille fotball, så har vi kommunens beste frivillige til å sørge for at banen vår alltid er klar. Som de fleste ikke vet, så jobber hele banegruppa, med Ole Rossvoll på ren dugnad. Det er vi veldig takknemlige for. Jobben de gjør er helt fantastisk. Det er kanskje den største årsaken til at Kurland FK har den laveste kostnaden for å spille fotball i kommunen.

En som ikke er så synlig, men som gjør en stor jobb for Kurland, er vår dommersjef, Finn Hegglund. Han veileder og følger opp alle våre flinke dommere i Klubben. Takk for den innsatsen du gjør.

Vår sportsjef, som nå søker andre utfordringer, har gjennom året, sammen med sportslig utvalg lagt til rette for våre trenere, har en sportsplan og treningsøkter de kan følge. Spesielt takk til våre frivillige i SU som vier sin tid for å legge til rette for det sportslige.

Vi takker igjen Alexander Dahl for jobben han har gjort for Kurland FK, og ønsker han lykke til videre.

I år arrangerte vi også en Kick-off sammen med alle trenere i klubben. Dette ble en innholdsrik og verdifull samling, der flere gode ideer kom frem på hvordan vi kunne ta Kurland Fotball enda et steg videre.

Og til alle som er glad i klubben, så er det en gledelig nyhet at kommunen i 2024 endelig skal lage snø deponi, gjerde inn banen og utvide med nye 3’er baner. Det gleder vi oss til.

Med alle flinke frivillige vi har og som benytter sin egen tid for våre barn, så blir det enkelt å få til: «En klubb og bli glad i, en klubb og bli god i»

Ønsker dere alle en god jul og riktig godt nytt år

Mvh

Styret Kurland FK