Kurland FK holder klubbdommerkurs for medlemmer fra 13 år og oppover (også voksne),
MANDAG 22. APRIL kL. 18.30 (varighet 1 – 1,5 timer).
i klubbhuset på Kurlandsparken.

Deltakerne går på forhånd igjennom (selvstudie) 2 digitale e-læringskurs (bl.a. spilleregler og Fair Play-regler),
før instruktør fra NFF Akershus den 22.april gjennomgår regler, dommers roller/oppgaver, kommunikasjon,
og bruk av tegn og fløyte.
Etter kurset vil du kunne dømme 3’er, 5’er og 7’er kamper i Barnefotballen opptil 12 år.
Fadder/veileder vil følge dere opp på de første kampene dere dømmer.
Kurland-medlemmer får dommerdrakt/fløyte av klubben

Det er ingen krav til å ha dømt tidligere. Det er også frivillig i Kurland FK om du vil dømme kamper,
men vi trenger dommere til alle våre hjemmekamper i Barnefotballen på Kurlandsparken.
Dømming er lærerikt og gir deg ny erfaring med å veilede og bestemme. Prøv, da vel !

Alle som dømmer kamper, får betalt pr. kamp.
Du finner mer info under Dommerinfo-menyen.

Alle som ønsker å delta på klubbdommer-kurs, gir snarest beskjed til sin trener/lagleder i Kurland FK,
eller på mail til klubbens Dommeransvarlig: finn.heggelund@wemail.no .
Vi trenger fullt navn, mailadresse, mobilnr. og fødselsår (4 siffer) ved påmelding.

E-læringskursene må være gjennomført før 22.april.
Deltakerne logger seg inn med sin NIF idrettsbruker på https://ekurs.nif.no
Under «Særforbund» velger du Norges Fotballforbund .
Velg så Dommer og regelkurs:
-> Start E-læringskurs – Klubbdommer
-> Start Fail play-kurs

Spørsmål om kursene kan sendes til Dommeransvarlig i Kurland FK: Finn Heggelund (41438017).