Billigere forsikring for seniorlagene

Forsikringspremie reduseres med 35 prosent for seniorlag bredde. Det gir en total kostnadsbesparelse på 14 millioner kroner for klubbene i landet. Når aktiviteten er mindre, gir det også lavere forventede utbetalinger fra forsikringsordningen. NFFs forbundsstyre har...